Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 15.08.2019 - 13:42  //  aktualizácia: 15.08.2019 - 13:43  //  zobrazené: 197

Regionálna integrovaná územná stratégia Trnavského kraja 2014 – 2020 – zmena a doplnok č.2

Mesto Senica, ako dotknutá obec podľa § 7 ods. 7 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že dňa 15.8.2019 bolo doručené rozhodnutie vydané  Okresným úradom Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie,  č.j. OU-TT-OSZP2-2019/026648/Pu zo dňa 12.8.2019. 

Uvedené rozhodnutie je vydané pre  Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, Trnava, ktorý je obstarávateľom strategického dokumentu "Regionálna integrovaná územná stratégia Trnavského kraja 2014 – 2020 – zmena a doplnok č.2 ".

Okresný úrad Trnava, OSZP, rozhodol, že navrhovaný strategický dokument sa nebude posudzovať podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 

 

 

Ing. Mgr. Martin Džačovský  

Primátor mesta Senica

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!