Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 18.12.2019 - 10:09  //  aktualizácia: 08.01.2020 - 08:36  //  zobrazené: 463

Rozvodňa v kompetencii Západoslovenskej distribučnej

predkladateľ: Ing. Jarmila Barcaj Drinková

Interpelácia podaná na 7. zasadnutí MsZ 12. 12. 2019:

 

Interpelácia:

Poďakovanie mestu Senica za mestský výbor č. 5 - za realizáciu osvetlenia a detského ihriska. Dotaz ako to vyzerá s požadovaným nedostatkom rozvodňa,  ktorého odstránenie je v kompetencii Západoslovenskej distribučnej.

 

Odpoveď:

Mesto Senica písomne dňa 15. mája 2019 upozornilo spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., Senica na stav trafostanice na ul. J. Mudrocha pri BD 1355, vedúci správy energetických zariadení oznámil, že stav budovy je v kompetencii Správy budov Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom v Trnave, kde požiadavku postúpil.

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!