Skip Navigation or Skip to Content
ŠTVRTOK, JÚL 25, 2024
Titulka   >  Zo zápisníka MsP
publikované: 22.11.2022 - 09:44  //  aktualizácia: 22.11.2022 - 13:17  //  zobrazené: 1606

Situačné správy z hlásení od 01.11.2022 – 13.11.2022

  • Dňa 01.11.2022 v čase o 18:31 hod. prijala stála služba oznam, že sa na Železničnej ulici hádajú dve ženy, pričom jedna z nich kričí aj na okolo idúcich ľudí. Po príchode hliadky na uvedené miesto bolo zistené, že sa jedná o dve ženy, pričom jedna z nich mala odcudziť mobilný telefón, ktorý pred hliadkou hodila o zem. Poškodená žena nechcela podať oznámenie, nakoľko uviedla, že jej nevznikla žiadna škoda. Druhá žena bola hliadkou vyzvaná, aby preukázala svoju totožnosť, ktorú nedokázala preukázať. Nakoľko mala hliadka podozrenie, že uvedená žena je pod vplyvom alkoholu a možno aj iných omamných látok, bola následne predvedená na oddelenie MsP za účelom zistenia totožnosti. Pri predvádzaní kládla aktívny odpor a preto boli použité hmaty, chvaty a putá. Ďalej zistené, že sa jednalo o 38 ročnú ženu zo Senice, ktorej bola vykonaná dychová skúška s pozitívnym výsledkom 0,67 mg/l. Následná starostlivosť o maloleté deti menovanej bola riešená v spolupráci so sociálnou kuratelou v Senici. Vzhľadom na zdravotný stav ženy a jej správania bola vyrozumená RZP, ktorá si ju prevzala do lekárskej starostlivosti a následne bola prevezená do NsP Skalica.
  • Dňa 02.11.2022 o 11:23 hod. bol prijatý telefonát od občianky mesta Senica, že našla na Továrenskej ulici potulovať sa približne 6-týždňové šteniatko. Hliadka si psíka prevzala. Jednalo sa o nezačipované šteňa neznámej rasy. Psík bol následne umiestnený do útulku.
  • Dňa 06.11.2022 o 15:00 hod. bolo pri patrolovej činnosti zistené podozrenie z priestupku podľa § 13 písm. a) Zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, ku ktorému malo prísť na Palárikovej ulici pri smetných nádobách, kde bol uložený matrac. Po príchode na miesto bola vyhotovená fotodokumentácia, spísaný úradný  záznam a vec je štádiu objasňovania priestupku. V prípade zistenia priestupcu je možné v správnom konaní  uložiť osobe pokutu až do výšky 1.500,-€.
  • Dňa 10.11.2022 v čase o 15:00 hod. prijala stála služba oznam z kamerového systému o dvoch osobách, ktoré na Kalinčiakovej ulici preberajú kontajnery na smeti a veci z nich vyhadzujú a nechávajú na zemi. Hliadka po príchode na miesto nezaznamenala žiadne osoby, len porozhadzované veci z kontajneru na odevy. Vykonanými previerkami zo strany MsP boli podozrivé osoby vypátrané a v spoločnosti hliadky neporiadok v okolí kontajnerov následne po sebe upratali.

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!