Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 17.10.2019 - 09:49  //  aktualizácia: 17.10.2019 - 09:50  //  zobrazené: 1132

Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Kunov-Koncové diely

Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor (ďalej len „OÚ SE PLO“), ako

príslušný správny orgán v zmysle § 5 ods. 4 zákona 330/91 Zb. o pozemkových úpravách,

usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde

a pozemkových spoločenstvách v platnom znení (ďalej len „zákon“) a Mesto Senica,

v zmysle § 24 ods. 1 zákona

ZVOLÁVA

ustanovujúce zhromaždenie účastníkov

jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Kunov-Koncové diely,

ktoré sa uskutoč

31.10.2019 o 14,30 h

Na Okresnom úrade Senica, pozemkovom a lesnom odbore, Hollého 750, č.d.23. (viac v prílohe)

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!