Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 16.12.2019 - 13:34  //  aktualizácia: 08.01.2020 - 08:41  //  zobrazené: 477

V akom stave je budovanie cyklotrasy v meste?

predkladateľ: RNDr. Ľubica Krištofová

Interpelácia podaná na 7. riadnom zasadnutí MsZ dňa 12. 12. 2019

 

Interpelácia:

V akom stave je budovanie cyklotrasy v meste?

 

Odpoveď:

Uvádzame v plnom znení:

Vážený prijímateľ, Mesto Senica

ako kontrolný subjekt implementujúci  Váš schválený projekt s názvom „Cyklodopravné trasy Senica – I. etapa“ si Vás dovoľujeme informovať o nedodržaní lehoty na výkon  ex ante kontroly na zákazku s názvom „Cyklistická trasa železničná stanica – Sotina, Senica“ zo strany Sprostredkovateľského orgánu pre IROP Trnavského samosprávneho kraja (ďalej len „SO pre IROP TTSK“).
Nedodržanie lehoty na výkon kontroly zo strany SO pre IROP TTSK je z dôvodu  neúmernej administratívnej záťaže na úrovni SO pre IROP TTSK, ktorá je spôsobená zvýšeným počtom administratívnych kontrol predkladanej  a doručenej dokumentácie k verejným obstarávaniam  vo všetkých jej fázach.
Nový predpokladaný termín na vydanie návrhu správy /správy z kontroly Vašej dokumentácie k verejnému obstarávaniu v rámci ex ante kontroly je stanovený na 31.3.2020.
Pri nedodržaní predpokladaného nového termínu zo strany SO pre IROP TTSK budete opakovane informovaný a zo strany SO pre IROP TTSK bude opäť stanovený nový termín na vydanie návrhu správy z kontroly.

Ďakujeme za pochopenie a zostávame s pozdravom

 

Ing. Rastislav Krupa, Odbor SO pre IROP, Oddelenie implementácie projektov, manažér kontroly verejného obstarávania
Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!