Mesto Senica
PONDELOK, MÁJ 17, 2021
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 24.07.2020 - 08:31  //  aktualizácia: 24.07.2020 - 10:06  //  zobrazené: 336

Vjazd cyklistov do protismeru v jednosmerných uliciach

predkladateľ: Ing. Pavol Kalman

Interpelácia podaná na 10. zasadnutí MsZ:

 

Interpelácia:
Kedy bude umožnený vjazd cyklistom v protismere v jednosmerných uliciach na území mesta Senica. Kedy prebehli rokovania o tejto požiadavke MV č. 7 s Okresným dopravným inšpektorátom OR PZ Senica.

 

Odpoveď:
Návrh trás cyklistickej dopravy v meste Senica sa rieši komplexne v rámci pripravovaných stavieb cyklotrás. Cyklistické trasy sú navrhované v zmysle platných TP č. 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry.  Tieto Technické predpisy riešia aj podmienky umožnenia jazdy cyklistom v protismere a stanovujú tiež potrebné šírkové parametre komunikácie vrátane cyklistického pruhu. Jednosmerná premávka na miestnych komunikáciách bola zriadená na podnet MsV č.7 za účelom zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky a zvýšenia počtu parkovacích miest zriadením pozdĺžnych parkovacích miest na miestnych komunikáciách. Jestvujúce šírkové usporiadanie jednosmerných miestnych komunikácií neumožňuje jazdu cyklistom v protismere so zachovaním pozdĺžnych parkovacích miest. Z  dôvodu potreby zaistenia bezpečnosti účastníkov cestnej premávky, vrátane cyklistov, odporúčame jazdu cyklistov v zmysle súčasne platnej úpravy umiestnenia dopravných značiek.
Rokovanie, týkajúce sa požiadaviek MsV č.7 o umožnení vjazdu cyklistom v protismere v jednosmerných komunikáciách sa uskutočnilo 5. 12. 2019 za účasti zástupcov Mesta Senica, Okresného dopravného inšpektorátu OR PZ Senica a spracovateľa projektovej dokumentácie Cyklodopravné trasy v meste Senica, II. etapa v rámci prípravy tejto stavby.
Okresný dopravný inšpektorát pri navrhovaní cyklistických komunikáciách trvá na dodržaní TP 085 a umožnenie jazdy cyklistom v protismere v jednosmerných komunikáciách podmieňuje zrušením pozdĺžnych parkovacích miest.

 

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!