Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 23.10.2020 - 20:47  //  aktualizácia: 23.10.2020 - 20:48  //  zobrazené: 182

Zápach z kanalizácie na uliciach Štefánikova, SNP, Hollého, dolná časť Komenského

predkladateľ: Ing. Pavol Kalman

Interpelácia podaná na 11. MsZ:

 

Interpelácia:

Vzhľadom na sťažnosti na neprimeraný a trvalý zápach z kanalizácie na uliciach Štefánikova, SNP, Hollého, dolná časť Komenského žiadam o zabezpečenie kontroly a prečistenia kanalizácie na vyššie uvedených uliciach, prípadne na uliciach, ktoré môžu mať priamy súvis s po písaným problémom.

Odpoveď:

Písomne bol vyzvaný vlastník a prevádzkovateľ splaškovej kanalizácie, aby zabezpečil kontrolu a následné prečistenie kanalizácie v uvedenej lokalite.

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!