Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsV
publikované: 03.06.2019 - 12:33  //  aktualizácia: 03.06.2019 - 12:37  //  zobrazené: 475

Zápisnica č.2 zo zasadnutia MsV č.4 zo dňa 16.5.2019

číslo: 02/2019  |  dátum konania: 16.05.2019  |   zápisnica (pdf)

                                                 Zápisnica č.2

                                zo zasadnutia MsV č.4 pri MsZ v Senici zo dňa 16.5.2019

 

Prítomní:  P. Hutta, Ľ. Krištofová, F. Planka, B. Kádeková, D. Bartošová, D. Sabol, J. Šefčíková, M. Bošáková 

Neprítomní: G. Bartošek, F. Filip

 

 

Program: 1. Privítanie

                  2. Čerpanie fin. prostriedkov z participatívneho rozpočtu - návrhy

                  3. Požiadavky a návrhy členov

                  4. Informácia zástupcu primátora o riešení požiadaviek členov MsV č.4 zo 7.3.2019

                                    

 

K bodu 1: Členovia MsV sa stretli na druhom zasadnutí. 

 

K bodu 2: Návrhy na čerpanie financií z PR

                  2.1. Projekt Kolónkari Kolónkarom s rozpočtom cca. 1150 €

                  2.2. Projekt „Zelená bariéra“ s rozpočtom cca. 1200 €

 

Podklady projektov a vyplnenie žiadostí o čerpanie prostriedkov z participatívneho rozpočtu zastreší v spolupráci s kontaktnými osobami jednotlivých projektov Ľ. Krištofová, do konca mesiaca máj odovzdá podklady zástupcovi primátora.

 

K bodu 3:

  • Požiadavka na upratanie priestoru parkoviska vo vnútrobloku medzi ul. J. Kráľa a Nám. oslobodenia /viď foto/ a požiadavka na realizáciu náhradnej výsadby zelene, 3-4stromy v rovnakej lokalite.

  • Doplniť DI na Kolónii o hracie prvky, napr. premiestnením odstránených detských prvkov z lokality novobudovaných vnútroblokov v Sotinej.

Projekt „Relaxačná zóna“ na ul. Hviezdoslavova na trávnatej ploche za DI Žihadielko, konzultovať možnosti a podmienky vzniku „Relaxačnej zóny“ za MsV č.4 bude so zamestnancami mesta z odd. ŽP komunikovať D. Bartošová. Cieľom je príprava projektu na realizáciu v budúcom roku.

 

K bodu 4:

             Zástupca primátora F. Lackovič informoval členov MsV č. 4 o postupnom riešení

             požiadaviek, ktoré boli zaznamenané v zápisnici č.1 zo dňa 7.3.2019.                                                                                          

 

 

 

 

V Senici, 27.5.2019                                                       

 zapísal  Peter Hutta, predseda MsV č.4

                  

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!