Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsV
publikované: 22.09.2020 - 10:29  //  aktualizácia: 22.09.2020 - 10:32  //  zobrazené: 171

Zápisnica zo zasadnutia MsV č. 2 zo dňa 07.09.2020

číslo:  |  dátum konania: 07.09.2020  |   zápisnica (pdf)

Zápisnica zo zasadnutia MsV č. 2 zo dňa 07.09.2020

 

Program:

1. Otvorenie.

2. Čerpanie participatívneho rozpočtu v roku 2020.

3. Novinky na meste.

4. Podnety občanov.

5. Diskusia.

6. Záver.

 

 

K bodu č. 1:

Mgr. Peter Pastucha privítal členov mestského výboru na zasadnutí a zároveň skonštatoval, že je 7 prítomných členov z prezenčnej listiny (celkový počet členov je 9), čím sa toto zasadnutie stalo uznášania schopné. Následne všetci členovia odsúhlasili program zasadnutia.

 

K bodu č. 2:

Na predchádzajúcom zasadnutí výboru členovia schválili, že participatívny rozpočet bude použitý na revitalizáciu "námestíčka" na Starom sídlisku a 300€, ktoré boli vyčlenené na detskú akciu sa venujú Základnej škole na ulici V. P. Tótha (dofinancovanie detského ihriska). Mgr. Peter Pastucha oznámil, že peniaze z participatívneho rozpočtu použijú na zakúpenie kamienkov, ktoré budú použité ako podklad na novom ihrisku. Revitalizácia "námestíčka" bude rozdelená na dve časti. Tento rok bude zeleň upravená v časti, ktorá sa nachádza oproti baru Pohoda, Korunka a pekárni Faun. Na ďalší rok bude prerobená druhá časť (oproti reštaurácii Koruna). V druhej časti budú členovia výboru chcieť v rámci revitalizácie upraviť zeleň a osadiť menšiu obehovú fontánu. S nápadom obehovej fontány, ktorá nepotrebuje filtráciu ani úpravu vody, prišiel občan starého sídliska Marcel Chovanec. Je toho názoru, že k upravenej zeleni by bola vhodná malá fontána, ktorá bude zvlhčovať vzduch a zároveň dotvorí priestor pre oddych.

 

K bodu č. 3:

Mestu Senica sa aj napriek komplikáciám kvôli pandémii koronavírusu podarilo dokončiť práce na novom mestskom múzeu v bývalej Sokolovni. Dňa 31.8.2020 bolo múzeum slávnostne otvorené.

 

K bodu č. 4:

Občania sa členom výboru sťažovali na zničené chodníky. Vyjadrenie mestského úradu je také, že chodníky vo vnútrobloku pri detskom ihrisku budú rekonštruované budúci rok.

Členom výboru sa už niekoľko rokov občania sťažujú, že na Starom sídlisku sa nenachádza žiaden bankomat. Mesto sa snaží banky presvedčiť o potrebe bankomatu pre našu mestskú časť, no banky nevidia výnosy osadenia bankomatu v tejto mestskej časti. Mesto naďalej trvá na tom, že bankomat by bol potrebný a veľa občanov by ho využívalo.

Občania upozorňujú aj na potrebu priechodov pre chodcov na Dlhej ulici, kde sa nachádza aj zastávka MHD. Vybudovanie tohto priechodu je zahrnutý v projekte cyklotrasy a mesto predpokladá, že by sa budúci rok tento problém vyriešil.

Ďalším podnetom od obyvateľov mesta je potreba priechodu aj na Hviezdoslavovej ulici oproti Hotelu Senica, nakoľko obyvatelia Starého sídliska tadiaľ prechádzajú do nového nákupného centra Kruhy Mall bez priechodu pre chodcov. Na tento priechod sa robí projektová dokumentácia, ale nakoľko táto cesta nie je mestská ale TTSK, tak bude riešenie zdĺhavejšie. Realizácia sa plánuje na budúci rok.

Obyvatelia bytových domov 298 a 304 na Palárikovej ulici žiadajú o úpravu zelene.

 

K bodu č. 5:

Mestský výbor diskutoval o potrebe chodníkov k novému nákupnému centru od Tehelnej ulice. Obyvatelia z týchto častí vždy musia prechádzať k nákupnému centru dlhými obchádzkami. Nakoľko mesto nemá pozemky v tejto časti, môže len apelovať na majiteľov o tejto potrebe.

 

K bodu č. 6:

Na záver predseda poďakoval členom za aktívny prístup a účasť na zasadnutí. Následne zasadnutie výboru ukončil. časťou zápisnice je aj prezenčná listina.

 

V Senici dňa 07.09.2020

 

zapísala: Kristína Pokorná

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!