Mesto Senica
 • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsV
publikované: 30.03.2020 - 12:10  //  aktualizácia: 30.03.2020 - 12:12  //  zobrazené: 292

Zápisnica zo zasadnutia MsV č.3 zo dňa 21. 2. 2020

číslo:  |  dátum konania: 21.02.2020  |   zápisnica (pdf)

Zápisnica zo stretnutia MsV č.3

 

21.2.2020 o 18:00 sa uskutočnilo druhé zasadnutie MsV. č.3.

 

Prítomní boli poslanci, Pavol Krutý, Martin Čonka a z členov neposlancov Ivan Príkopa, Elena Šeligová, Roman Kalamen, Emília Novotníčková a Karol Gažo. Ostatní členovia sa ospravedlnili.

 

Členovia výboru sa dohodli na použití financií z participatívneho rozpočtu. Po diskusii sa členovia jednohlasne zhodli na investícii do nových hracích prvkov pre detské ihrisko na Jabloňovej ulici.

 

Členovia sa tiež zaoberali žiadosťou o vybudovanie detského ihriska pre občanov na Bottovej ulici v blízkosti lekárne u Martina. Výbor však disponuje sumou, ktorá nestačí na celé detské ihrisko, ale maximálne na jeden, alebo dva hracie prvky. Výbor sa preto rozhodol rozšíriť už jestvujúce detské ihrisko a podporiť tiež prístup vedenia mesta pre vytváranie väčších ihrísk.

 

V ďalšej časti stretnutia sa diskutovalo viac menej o bodoch, ktoré boli v zápisniciach z prvých dvoch stretnutí keďže body z predošlých zápisníc sa neposunuli.

 

Body a stav zhrniem nižšie štrukturovane:

 

 1. Jednosmerky v obvode podľa predloženého návrhu. – Pripomienky členov mestského výboru boli členom výboru a zároveň predsedom komisie pre výstavbu, územné plánovanie, dopravu pánom Martinom Čonkom zakreslené do návrhu a budú odkomunikované na spomínanej komisii a s kompetentnými pracovníkmi MsÚ.

 2. Zápisnice z minulého roka – Členovia výboru požadujú písomne odpovede na všetky body v prvých dvoch zápisniciach a aspoň rámcové termíny realizácie pripomienok.

 3. Odstavené auto na Vajanského ulici – Dlhodobo stojí auto na Vajanského ulici, môže ho mesto odtiahnuť?

 4. Nestabilný poklop pri Slovnafte – Prosíme o kontrolu poklopu na hlavnej ceste približne na úrovni prvého činžiaka na IBV

 5. Graffity na budove „kotolne“ na IBV – Prosíme vedenie mesta aby poprosilo majiteľov o premalovanie aspoň vulgárnych obrázkov.

   

   

   

   

     Pavol Krutý

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!