Mesto Senica
 • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsV
publikované: 05.06.2019 - 16:15  //  aktualizácia: 05.06.2019 - 16:20  //  zobrazené: 494

Zápisnica zo zasadnutia MsV č. 3 zo dňa 24. 05. 2019

číslo:  |  dátum konania: 24.05.2019  |   zápisnica (pdf)

Zápisnica zo stretnutia MsV č.3

24.5.2019 o 18:00 sa uskutočnilo druhé zasadnutie MsV. č.3

 

Prítomní boli všetci poslanci, Pavol Krutý, Martin Čonka, Miriam Madunická, Ľubomír Štvrtecký a z členov neposlancov Ivan Príkopa, Elena Šeligová, Andrej Miškovič. Ospravedlnili sa Roman Kalamen, Emília Novotníčková a Karol Gažo.

 

Na stretnutí sa zúčastnil aj zástupca primátora pán Filip Lackovič, ktorý prišiel zodpovedať všetko otázky zo zápisnice z prvého zasadnutia MsV. č.3.

 

Na úvod sa členovia výboru dohodli na použití financii z participatívneho rozpočtu. Po dlhšej diskusii kde padalo viacero návrhom sa členovia jednohlasne zhodli na investícií do nových hracích prvkov pre materskú škôlku na Robotníckej ulici.

 

V ďalšej časti stretnutia sme diskutovali viac menej o bodoch, ktoré boli v zápisnici z prvého stretnutia a stave ich riešenia.

Body a stav zhrniem nižšie štrukturovane:

 

 1. Výstavba parkoviska na IBV, ku ktorému mal výbor negatívne stanovisko - Existuje projektová dokumentácia a stavebné povolenie. Peniaze na jeho výstavbu však v rozpečte mesta na rok 2019 nie sú. To, či budú v rozpočte na rok 2020, je na poslancoch. Zástupca primátora však informoval, že na meste evidujú petíciu za jeho výstavbu.  


 2. Doplnenie košov na existujúce prázdne konzoly - Koše boli v minulosti odstránené kvoli sťažnosti občanov na neporiadok okolo nich. Mestský výbor však chce tento problém riešiť skôr častejším vývozom a nie ich odstránením, preto požiadal opätovne o ich osadenie. 


 3. Riešenie problému so státím na Bernolákovej - Jedná sa o komplexnejší problém celej lokality a bude prerokovaný na stavebnej komisii. 


 4. Informácia o technickom stave škôlky na Robotníckej ulici - Informácie o technickom stave neboli podané a žiadame ich preto opätovne písomne. Všetci členovia však majú dojem, že škôlka potrebuje investíciu. Podľa vyjadrenia pána zástupcu mesto každoročne opravuje jednu zo škôlok, ktoré má v správe a pre škôlku na Robotníckej ulici niesu na rok 2019 peniaze v rozpočte. 


 5. Častejší prejazd vozidiel pri pohostinstvách na IBV - Pán náčelník MsP zobral správu na vedomie a prispôsobí tomu prácu MsP. 


 6. Informácie o stave výstavby chodníka pri Slovnafte - Chodník je dokončený a členovia výboru pochválili kvalitnú a peknú prácu firmy Hílek a spol. 


 7. Stav projektu “bytový dom Fontána - Pán primátor bude mať v najbližších dňoch rokovania s investorom o možnostiach a riešeniach. 


 8. MHD bližšie k obyvateľom Ružovej ulice - Zastúpca primátora informoval, že súčasné riešenie MHD v Senici sa meniť nebude. 


 9. Rekonštrukcie správcami sietí - Podľa šéfa oddelenia výstavby nieje možné spolufinancovanie. Mesto sa pokúsi predchádzať týmto situáciam. Prerokuje to aj Stavebná komisia pri MsZ

 10. Online rezervačný systém na Poliklinike - v mesiaci júl by mohli mať nový systém rezervácii. V TT už niečo podobné funguje. Uvidíme ako sa to osvedčí keďže na vyšetrenia chodia aj starší ľudia bez prístupu na Internet. 


 11. Ostrovček na zastávke v Košutovci - Šéf oddelenia výstavby sa vyjadril, že tam ostrovček je. Členovia výboru upresnili, že ide o riešenie pre smer do Hlbokého kde ľudia vystupujú na ceste rovno do trávy. Informácie o možnosti realizácie budú dodatočne doplnené. 


   

  Ďalšie body sa týkali už konkrétnych požiadaviek na realizáciu z tohtoročného rozpočtu, prípadne zahrnutie týchto prác do rozpočtu na rok 2020:

   

 12. Kamerový systém na IBV - Bude v rozpočte na rok 2020 


 13. Výstavba chodníka od IBV po kruhový objazd - Pridá sa do projektov, nad ktorými sa bude uvažovať v budúcnosti. Dnes nieje pre mesto prioritou. 


 14. Prejazd k starým mliekarenským bytovkám - Bude realizované tento rok 


 15. Stojany na bicykle - V rámci budovania cyklotrás budú aj nové stojany 


 16. Stojisko odpadov pri novinovom stánku oproti autosalónu Hílek - Bude realizované tento rok. 


   

  Posledným bodom, ktorý bol spomenutý na stretnutí MsV č.3 boli sťažnosti obyvateľov bývajúcich v okolí obchodnej akadémie na hluk v nočných hodinách z prebiehajúcich osláv a svadieb. Obyvatelia žiadajú mesto o kontrolu, nápravu a dodržiavanie nočného kľudu. 

   

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!