Mesto Senica
 • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsV
publikované: 16.09.2020 - 15:44  //  aktualizácia: 16.09.2020 - 15:46  //  zobrazené: 177

Zápisnica zo zasadnutia MsV č.4 pri MsZ v Senici zo dňa 2.7.2020

číslo: 03/2020  |  dátum konania: 16.09.2020  |   zápisnica (pdf)

Zápisnica č.3

zo zasadnutia MsV č.4 pri MsZ v Senici zo dňa 2.7.2020

 

Prítomní:  P. Hutta, Ľ. Krištofová, D. Sabol, J. Ševčíková, G. Bartošek

Neprítomní:  F. Filip, B. Kádeková,  D.Bartošová, M. Bošáková, F. Planka

 

 

Program: 1. Privítanie

                  2. Informácia zást. primátora o stave, realizovaní požiadaviek a návrhov Msv č.4 

                  3. Požiadavky a návrhy členov

                  4. Rôzne

                                    

 

K bodu 1: Členovia MsV sa stretli na 4 zasadnutí MsV č.4 

 

K bodu 2: Zást. primátora F. Lackovič informoval prítomných členov MsV o stave a realizácii návrhov a požiadaviek, časť z nich sú zrealizované, časť v stave príprav, niektoré sa realizovať nebudú.

                  

K bodu 3:

 • Návrh na odstránenie tuje medzi kat. kostolom a kaplnkou na nám. Oslobodenia, po jej úprave zostalo z nej nepekné torzo

 • Vo vnútrobloku medzi ulicami J. Kráľa a nám. Oslobodenia pri zadnom vchode dobudovy ľudovo nazývanej Nová lekáreň je pri kanalizácii prepad hlineného lôžka, diera s potkanmi, i napriek snahe občanov sa nedarí odstrániť. Požiadavka na riešenie./foto/

 • Kolónia – informácia o príprave projektu na vybudovanie parkovacích miest na trávnatej ploche pri vstupe do fi. Durlák

 • Hviezdoslavova ul.: bytovka 469 zákruta pri teplárni, pripravená plocha na výsadbu, zatiaľ nerealizované

 • Medzi bytovkami 469-470spadnutá futbalová bránka minimálne ¾ roka, zatiaľ bez povšimnutia kompetentných

 • Požiadavka na umiestnenie lavičky pri bytovke 472, miesto bude upresnené v prípade súhlasu domovej samosprávy

 • Príprava na umiestnenie kamier v lokalite v rámci projektu ich rozšírenia

 • Spojnica „cyklotrasa“ Kolónia – Čáčov zaburinená, výtlky, požiadavka na jej opätovnú údržbu

   

   

  K bodu 4: Predseda MsV poďakoval prítomným za aktívnu účasť , ďalšie stretnutie podľa potreby po dohode členov MsV č.4.

          

   

     

   

  V Senici, 13.8.2020                                                               zapísal  Peter Hutta, predseda MsV č.4

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!