Mesto Senica
 • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsV
publikované: 29.03.2019 - 12:57  //  aktualizácia: 29.03.2019 - 13:01  //  zobrazené: 717

Zápisnica zo zasadnutia MsV č.4 zo dňa 7. 3. 2019

číslo: 01/2019  |  dátum konania: 07.03.2019  |   zápisnica (pdf)

Zápisnica č.1

zo zasadnutia MsV č.4 pri MsZ v Senici zo dňa 7.3.2019

 

Prítomní:  P. Hutta, Ľ. Krištofová, F. Planka, B. Kádeková, D. Sabol, J. Ševčíková, M. Bošáková, G. Bartošek, F. Filip, F. Lackovič – zástupca primátora

Neprítomní: D. Bartošová – ospravedlnená

 

Program:  1. Privítanie

                  2. Participatívny rozpočet – podmienky a možnosti využitia

                  3. Voľba predsedu MsV

                  4. Návrhy a požiadavky

 

K bodu 1:  Na prvé stretnutie členov MsV č.4 v novom zložení prišli okrem D. Bartošovej všetci členovia, prebehlo zoznamovanie.   

K bodu 2: Vysvetlený systém fungovania a možnosti využitia finančných prostriedkov z participatívneho rozpočtu. I v tomto roku bude možnosť využiť sumu 2550 € prislúchajúcich nášmu obvodu na základe počtu obyvateľov majúcich v ňom trvalý pobyt. Návrhy projektov, ktoré by boli hradené z PR treba predložiť max. do konca mája.

K bodu 3: Za predsedu MsV č.4 bol jednomyseľne zvolený Peter  Hutta.

K bodu 4:

 • Žiadame o úpravu fontány na pitie / jej výšku /  na nám. Oslobodenia pred katolíckym kostolom, dôvodom je močenie okoloidúcich do nej vo večerných a nočných hodinách.
 • Žiadosť o opravu schodíka pri katolíckom kostole a úprave po zime poškodeného stromu / viď foto /.
 • Žiadosť o riešenie situácie pri garážach na Kolónii pri moste do areálu býv. Slovenského Hodvábu, pri pristavenom kontajneri sa vytvára skládka, navrhujeme vývoz, likvidáciu odpadu z tohto miesta aspoň raz mesačne.
 • Pri vykonávaní deratizácie na Kolónii ju rozšíriť aj o ulice medzi rodinnými domami, nie iba na hlavnej ceste.
 • Požiadavka občanov bytovky č. 469 na Hviezdoslavovej ul. Na riešenie problému ohľadom neustáleho  celonočného brechotu policajných psov umiestnených v vo dvore OO PZ. / natočené /
 • Žiadosť o vybudovanie osvetlenia na parkovisku na Hviezdoslavovej ulici za panelákovými bytovkami 469 - 473, prichádza tu ku krádežiam pohonných hmôt, súčiastok z áut a ich poškodzovaniu, navrhujeme inštaláciu kamery.
 • Požiadavka obyvateľov detto na výmenu drevených častí lavičiek a doplnenie ich počtu o 3 ks za bytovkou 473.
 • Požiadavka na opravu plota stojaceho na hrane bytovky č. 483 na Hviezdoslavovej ul.
 • Požiadavka obyvateľov bytovky na nám. Oslobodenia č.4 na odstránenie lavičiek za ich bytovkou pri parkovisku, neplnia účel, stretávajú sa pri nich rôzne asociálne skupiny a robia neporiadok, požiadavka obyvateľov odoslaná na MsÚ - odd. VDaŽP na výrub ihličnanu / viď foto /.
 • Na námestíčku medzi MsKs a Brančom sa počas dažďov vytvára veľká mláka / foto /.

 

 

V Senici, 7.3.2019                                                         

 

zapísal  Peter Hutta, predseda MsV č.4

                  

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!