Mesto Senica
PONDELOK, MÁJ 17, 2021
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsV
publikované: 05.06.2019 - 16:20  //  aktualizácia: 05.06.2019 - 16:27  //  zobrazené: 545

Zápisnica zo zasadnutia MsV č. 6 zo dňa 22. 05. 2019

číslo:  |  dátum konania: 22.05.2019  |   zápisnica (pdf)

Z Á P I S N I C A

zo zasadnutia mestského výboru č.6,

konaného dňa 22.5.2019

 

Prítomní:         viď prezenčnú listinu

Program:

 

  1. Otvorenie

  2. Informácie „z mesta“

  3. Odsúhlasenie zámeru použitia prostriedkov z rozpočtu pre MsV

  4. Rôzne, diskusia

  5. Záver

     

K bodu č. 1:

Predseda výboru Michal Šúrek privítal zúčastnených a následne bol jednohlasne odsúhlasený program zasadnutia.

 

             K bodu č. 2:

Zástupca primátora Filip Lackovič, ktorý sa zasadnutia zúčastnil ako hosť, postupne poskytol informácie o bodoch z predchádzajucého zasadnutia.

 

             K bodu č. 3:

Členovia výboru prerokovali možnosti využitia pridelených peňazí z participatívneho rozpočtu, určených pre obvod č. 6 (3.200,- eur). Nadpolovičnou väčšinou bol odsúhlasený návrh zvýšenia bezpečnosti na priechode pre chodcov na križovatke ulíc Mlynská a S. Jurkoviča. Návrh členov výboru je vybudovať vyvýšený priechod s výrazným červenobielym náterom, ktorý by prinútil vodičov motorových vozidiel znížiť rýchlosť pred daným priechodom a upozornil ich k zvýšenej opatrnosti.

           

                K bodu č. 4:

V rámci diskusie nepadli ďaľšie námety.

 

                 K bodu č. 5:

Predseda výboru Michal Šúrek poďakoval prítomným za ich účasť a zasadnutie výboru ukončil.

 

 

V Senici dňa 31.5.2019                                                            

 

 

Michal Šúrek

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!