Skip Navigation or Skip to Content
Titulka
publikované: 23.01.2018 - 14:05  //  aktualizácia: 04.03.2020 - 16:01  //  zobrazené: 2650

Zoznam vojnových hrobov

Na území mesta sa nachádzajú tieto vojnové hroby:

 

I. svetová vojna

 

 1. Pamätná tabuľa Jánovi Slezákovi, popravenému 8. júna 1918 v Kragujevaci sa nachádza na budove Kultúrného domu v Kunove súp. č. 65. Dom je v majetku mesta Senica. Spravuje ho Mestské kultúrne stredisko.

Tabuľa je v dobrom technickom stave.

                                   

 

 1. V miestnej časti Kunov  pri predajni Jednota sa nachádza pamätník padlých v .I. svetovej vojne. Pozemok a okolie pomníka je v majetku mesta. Technický stav pamätníka je dobrý.

                       

                                      

 1. V miestnej časti Čáčov na pozemku  mesta sa nachádza pamätník padlým I. svetovej  vojny.

Je v dobrom technickom stave. V roku 2018 bol pomník zreštaurovaný.

   

                            

 1. V parčíku na Nám. oslobodenia bol vybudovaný pomník obetiam I. svetovej vojny pri príležitosti jubilejného 10. výročia trvania I. republiky Československej.

Je v uspokojujúcom technickom stave. Tabule sú na oboch stranách z čierneho mramoru. Pozemok parčíku je majetkom mesta. Pomník bol v roku 2018 vyčistený.

              

             

 1. Na cintoríne Brezová ul. je premiestnený pamätník  obetiam I. svetovej vojny z miestnej časti Sotina. Pozemok je v majetku Rímsko-katolickej cirkvi.

 

         

II. svetová vojna

 

 

 1. Na Židovskom cintoríne na stene márnice sú pripevnené 2 tabule z travertinu na pamiatku obetiam Holokaustu. Cintorín je neverejný v majetku židovskej náboženskej obce. Nápisy sú nečitateľné a písané i po hebrejsky.

           

 

             

 1. Na Nám. oslobodenia je pamätník osloboditeľom II. svetovej vojny so sochou „Víťazstvo“.

Je v dobrom technickom stave. Pozemok pod pamätníkom je majetkom mesta.

Pamätník z roku 1965 sa skladá z 3 častí – betónovej dosky s bronzovým nápisom SLÁVA NAŠIM OSLOBODITEĽOM, trojice štíhlych vysokých betónových stél rozložených na lúčovitom pôdoryse a ústrednou výtvarnou dominantou je socha Víťazstvo v podobe ženskej postavy so vztýčenými rukami.

V roku 2019 bol pamätník zrekonštruovaný.

  

     

 1. V parčíku pri bývalých kasárňach na križovatke Dlhá a Železničná je pamätník osloboditeľom z nápisom rokov 1942-1945.

Pozemok je vo vlastníctve mesta.

    

 

 1. Na budove Obvodného úradu Vajanského 17 je osadená  pamätná tabuľa padlým v II. svetovej vojne z čierneho mramoru.

            Budova je včetne pozemku majetkom mesta. Pamätník je v dobrom technickom stave.

 

   

 1. Na cintoríne Brezová ulica sa nachádza pamätník padlým II. svetovej vojny.

Je  v  uspokojivom  technickom  stave. Pozemok  je vo  vlastníctve  Rímsko-katolíckej

            cirkvi.                   

             

 

 1. Pamätná tabuľa väzneným nemeckými jednotkami je na budove bývalej polikliniky – Štefánikova ul. 700.

Nápis na tabuli bude nutné v budúcnosti obnoviť.

             

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!