Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Podnet pre primátora

Parkovanie na Starom sídlisku

Parkovanie na Starom sídlisku

10.03.2020 - 09:26

Obyvateľ starého sídliska

Dobrý deň, chcel by som sa dostať odpoveď akým spôsobom a kto povolil osadenie dopravnej značky uvedenej na obrázku na Starom sídlisku na Palárikovej ulici pri novej prevádzke COOP Jednoty. Na Starom sídlisku je vo všeobecnosti známe, že je veľký problém s parkovaním. Obyvatelia sú radi, keď prídu a podarí sa im vôbec niekde zaparkovať a teraz aj z toho mála parkovacích miest, ktoré sa tam nachádzajú dopravnou značkou zobrali 7 boxov neobmedzene, ktoré vyhradili pre zamestnancov a zákazníkov vyššie uvedenej prevádzky. Takto sa pomáha obyvateľom mesta a rieši sa parkovacia politika? Nemala by si prevádzka sama vybudovať parkovacie miesta a nie brať parkovacie miesta pre obyvateľov? Tento pozemok je Mesta Senica a na stránke som nenašiel žiadnu zmluvu, ktorá by oprávňovala zabrať 7 boxov pre potreby prevádzky Coop Jednoty. Ďakujem za odpoveď.

Oficiálne stanovisko primátora

Odpovedala Ing. Jana Oslejová, Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy: Predmetná spevnená plocha bola pôvodne vybudovaná v rámci výstavby sídliska na zabezpečenie dopravnej obsluhy predajne (pôvodne predajňa potravín ZDROJ), t.j. na zabezpečenie priestoru pre zásobovanie, príp. pre zákazníkov a zamestnancov predajne. Postupne pri zvyšujúcom sa počte vozidiel obyvateľov sídliska na tejto ploche začali parkovať aj vozidlá, ktoré netvorili dopravnú obsluhu predajne a bránili užívaniu prevádzky na účel, na ktorý bola zriadená. Na základe požiadavky nového nájomcu COOP Jednota Senica Mesto Senica so súhlasným záväzným stanoviskom Okresného dopravného inšpektorátu OR PZ Senica určilo použitie predmetných dopravných značiek na zabezpečenie dopravnej obsluhy. Bola tiež braná do úvahy požiadavka majiteľa budovy na zabezpečenie prístupu k vodomernej šachte umiestnením vodorovnej dopravnej značky. Pri zriaďovaní nových prevádzok vyžadujeme v zmysle platnej STN vytvorenie potrebného počtu parkovacích miest pre zásobovanie, zákazníkov a zamestnancov, ale v prípade pôvodnej prevádzky toto nie je možné uplatniť z dôvodu neexistencie voľných pozemkov v okolí predajne. Mesto Senica má snahu budovať parkovacie miesta v rámci celého mesta a zlepšiť situáciu v statickej doprave, je však limitované možnosťami rozpočtu, pozemkami a tiež nesúhlasnými stanoviskami obyvateľov s budovaním parkovacích miest.

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!