Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 05.02.2019 - 09:52  //  aktualizácia: 05.02.2019 - 09:52  //  zobrazené: 2012

Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub stromov

Mesto Senica, ako príslušný  orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach  ochrany prírody podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o   ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len zákon 543/2002 Z.z.) zverejňuje informáciu o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub stromov:

 

Žiadateľ

Lýdia Míková, Račianska 89, Bratislava

 

Dátum začatia konania:     4.2.2019         

 

Predmet konania :

vydanie rozhodnutia podľa  § 47 ods.  3 zákona na výrub 1 ks drevín,

Dotknuté územie :

Rekreačná oblasť Kunovská priehrada, pri chate č. 631, č.  parcely 727/1 k.ú. Kunov,  register C

   

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní:    6.2. – 12.2.2019

 

 

 

 

 

V Senici   5.2.2019

 

 

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!