Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  EKONOMIKA
publikované: 09.05.2017 - 21:54  //  aktualizácia: 16.02.2018 - 09:38  //  zobrazené: 17569

Participatívny rozpočet

Postup pri čerpaní prostriedkov z rozpočtu pre MsV

 

1. MsV si na svojom zasadnutí odsúhlasí  nadpolovičnou väčšinou prítomných hlasov svoj zámer, na ktorý chcú použiť prostriedky určené na ich obvod.

2. Zápisnicu a prezenčnú listinu odovzdajú v kancelárii zástupcu primátora. Táto zápisnica musí obsahovať a jasne definovať účel a zámer použitia prostriedkov, prípadne názov a dátum podujatia.

3. Predseda MsV na základe zápisnice vyplní Žiadosť o čerpanie prostriedkov , kde bude jasne definovaný účel a rozpočet (prípadne žiadaná suma). Táto žiadosť musí byť súčasťou zápisnice z bodu č.2.

4. Zástupca primátora následne informuje primátora a vedúcich dotknutých oddelení o vzniknutej požiadavke

5. V prípade voľných finančných prostriedkov príde k realizácii projektu, prípadne podujatia

6. Následne po realizácii, bude zástupca primátora informovať predsedu MsV o zostávajúcich prostriedkov pre jednotlivé MsV.

7. Termín podania žiadosti o čerpania fin. prostriedkov je do 31.5.2018. Žiadosti podané po tomto termíne nebudú realizované.

 

Účel použitia prostriedkov       

 

Účel by mal mať hlavne verejnoprospešný charakter.

Môže ísť o zorganizovanie kultúrneho podujatia, nákup mobiliáru, prípadne hracích prvkov pre detské ihriská.

 

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!