Skip Navigation or Skip to Content
ŠTVRTOK, JÚL 25, 2024
Titulka   >  VOĽNÝ ČAS
publikované: 12.05.2017 - 12:07  //  aktualizácia: 13.06.2024 - 09:31  //  zobrazené: 31168

Cyklotrasy

MAPA CYKLISTICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V MESTE SENICA (GIS)

 
SENICA - KUNOVSKÁ PRIEHRADA
V roku 2006 bola dobudovaná cyklotrasa, ktorá spája mesto Senica so svojou prímestskou rekreačnou oblasťou Kunovská priehrada. Trasa začína od letného kúpaliska v Senici a v dĺžke 5 km prechádza popri potoku Teplica a mestskú časť Kunov  priamo do centra rekreačnej oblasti.

  

KOPANIČIARSKA CYKLOMAGISTRÁLA
červená cyklotrasa,  ev. číslo: 022, celková dĺžka: 58 km,
náročnosť: REKREA
Charakter: Nenáročná kratšia diaľková cyklotrasa spájajúca Záhorie a Považie cez Myjavské kopanice.
Vedie v celej dĺžke po štátnych cestách II. a III. triedy, je zjazdná cestnými bicyklami. Cyklotrasa začína v Senici. Cez malebný kopaničiarsky kraj pokračuje cez Prietrž pred Bukovec. Tu odbočuje na sever a cez osadu Belanskovci a Turú Lúku prichádza do Myjavy. Prezrieme si Múzeum Slov. nár. rád a monumentálny kostol. Kopaničiarskym krajom pokračujeme cez Poriadie a Papraď do Starej Turej. Tu sa v lete vykúpeme v rekreačnej oblasti Dubník, v meste si prezrieme 2 kostoly a husitskú vežu. Putovanie pokračuje cez Vaďovce, Hrachovište do Višňového a Čachtíc (možnosť návštevy Čachtického hradu). Tu križujeme Malokarpatskú cyklomagistrálu. Ponad Považany prídeme k Váhu na Vážsku cyklomagistrálu, kde trasa končí. 7 km severne sa možno dostať do rekreačnej oblasti Zelená Voda.

ZÁHORSKÁ CYKLOMAGISTRÁLA
červená cyklotrasa,  ev. číslo: 024, celková dĺžka: 128 km,
náročnosť: REKREA
Charakter: Nenáročná diaľková cyklotrasa umožňujúca spoznávanie najkrajších stavebných pamiatok Záhoria.Vedie v celej dĺžke po štátnych cestách II. a III. triedy, je zjazdná cestnými bicyklami. Začína v meste Senica. Tu si prezrieme kaštieľ so Záhorskou galériou a kostol na námestí. Cez Rybky a Oreské prejdeme do Radošoviec a z nich cez Mokrý Háj do Skalice. V Skalici máme na výber množstvo pamiatok, najmä Rotundu sv. Juraja, mestské hradby alebo niekoľko vzácnych kostolov. Navštíviť môžeme i Záhorské múzeum. Ďalej pokračujeme do Holíča, kde navštívime v budove bývalej manufaktúry Múzeum keramiky, v meste nás ešte zaujme kaštieľ, kostoly, kalvária a veterný mlyn. Na rázcestí s cyklomagistrálou Okolo rieky Moravy pokračujeme po štátnej ceste cez Petrovu Ves do Šaštína-Strážov. Prezrieme si baziliku, trasa ide ďalej do Borského Svätého Jura, kde odbočuje na Tomky. Odtiaľto vedie cez Závod do Veľkých Levár. Dominantami obce sú Habánsky dom, dvojvežový kostol a kaštieľ. Cez Malé Leváre, Gajary a Kostolište prídeme do Malaciek. Tu nás zaujmú kaštieľ s parkom, Františkánsky komplex kostola s kláštorom a synagóga. Z Malaciek cez Vinohrádok prejdeme do Plaveckého Štvrtka a Lábu, kde môžeme obdivovať hlinené domy. V Zohore križujeme Malokarpatskú cyklomagistrálu a cez Devínske Jazero, Devínsku Novú Ves prichádzame do Devína, kde trasa končí. Tu si prezrieme hrad.


MALOKARPATSKÁ CYKLOMAGISTRÁLA
červená cyklotrasa,  ev. číslo: 003, celková dĺžka: 128 km,   
náročnosť: REKREA
Charakter: Diaľková cyklotrasa umožňujúca spoznávanie podhoria Malých Karpát. Na Záhorí ide po ich západnom úpätí, na Považí po východnom. Vedie v celej dĺžke po štátnych cestách II. a III. triedy, je zjazdná cestnými bicyklami. Cyklotrasa začína vo Vysokej pri Morave. V Zohore križuje Záhorskú cyklomagistrálu, ponad diaľnicu prechádza do Lozorna. Cez obce Jablonové, Pernek, Kuchyňa, Rohožník a Sološnica prechádza do Plaveckého Podhradia. Tu možno navštíviť Plavecký hrad, ktorý sa nachádza v logu cyklomagistráli. Pokračujeme cez Plavecký Peter, za ktorým odbočíme na Bukovú a Trstín. Trasa pokračuje cez Naháč, Dechtice (možnosť odbočky na hrad Dobrá Voda), Chtelnicu, Dolný Lopašov, Šterusy do Vrbového. Tu si prezrieme pamätný dom Mórica Beňovského, šikmú zvonicu, synagógu a kostoly. V Krakovanoch odbočíme na sever a cez Očkov, Podolie a Častkovce sa dostaneme do Čachtíc. Určite si nenecháme ujsť príležitosť spoznávania miest spojených s Alžbetou Báthoryovou – výjazd na Čachtický hrad, prehliadku múzea v kaštieli a návštevu opevneného kostola. Trasa ďalej pokračuje do Nového Mesta nad Váhom, kde končí. Tu si prezrieme údajne najkrajší opevnený kostol na Považí.
                       
CYKLOMAGISTRÁLA OKOLO RIEKY MORAVY
červená cyklotrasa,  ev. číslo: 004, celková dĺžka: 24 km,   
Charakter: Nenáročná diaľková cyklotrasa umožňujúca  spoznávanie údolnej nivy rieky Moravy. Vedie väčšinou  po hrádzach rieky Moravy, je zjazdná MTB a crossovými bicyklami. Cyklotrasa začína v Holíči na  rázcestí so Záhorskou magistrálou. Vedie po ceste smerom na Hodonín, po 1,5 km však odbočuje vľavo k rieke Morave. Po jej hrádzi vedie popri Kopčanoch a Brodskom do miesta hraničného prechodu Kúty. Po hrádzi ďalej pokračuje až k rieke Myjave, ktorú prekračuje po novovybudovanej cyklolávke. Po trávnatej hrádzi prídeme k hraničnému prechodu Mor. Sv. Ján. Ďalej po zelenej trase Moravskej cyklocesty až do Devína.

MODRÉ CYKLOTURISTICKÉ TRASY
ev. číslo: 2202, celková dĺžka: 27 km, náročnosť: SPORT
Charakter: Trasa v oblasti CHKO Biele Karpaty, vedie po štátnych a účelových asfaltových komunikáciách, určená pre MTB bicykle. Cyklotrasa začína v Skalici. Cez Zlatnícku dolinu, popod Čupy a Tlstú horu prechádza do obce Chropov a Radošovce, kde končí na Záhorskej cyklomagistrále.
ev. číslo: 2203, celková dĺžka: 46 km, náročnosť: REKREA
Charakter: Trasa v oblasti Záhorskej nížiny, vedie po štátnych a účelových cestách, určená pre cestné bicykle. Cyklotrasa začína v Senici na Záhorskej cyklomagistrále. Okolo žel. stanice cez rázcestie U obrázku a okolo horárne Kalaštov prídeme do Borského Mikuláša. Pokračujeme cez Lakšársku Novú Ves do Studienky a odtiaľ do Malaciek, kde trasa končí na Záhorskej cyklomagistrále.
ev. číslo: 2302, celková dĺžka: 43 km, náročnosť: REKREA
Charakter: Trasa v oblasti Záhorskej nížiny a Myjavskej pahorkatiny, vedie po štátnych cestách, určená pre cestné bicykle. Cyklotrasa začína v Plaveckom Petri na Malokarpatskej cyklomag. Cez Prievaly a Cerovú (hrad Korlátko) ide do obcí Jablonica, Hradište pod Vrátnom, Brezová pod Bradlom (kostoly, Mohyla M. R. Štefánika na Bradle), Košariská (kostol s farou, múzeum M. R. Š.) do Podkylavy. Pokračuje cez Krajné do Hrachovišťa, kde končí na  Kopaničiarskej cyklomag.

ZELENÉ CYKLOTURISTICKÉ TRASY
ev. číslo: 5201, celková dĺžka:15 km, náročnosť: REKREA
Charakter: Trasa v oblasti Záhorskej nížiny, vedie po štátnych cestách, určená pre cestné bicykle. Začína v Šaštíne-Strážoch na Záhorskej cyklomag. Cez Borský Mikuláš, Bílkove Humence a Mikulášov ide do Lakšárskej Novej Vsi, kde končí.
ev. číslo: 5202, celková dĺžka: 5,5 km, náročnosť: REKREA
Charakter: Trasa v oblasti Skalice, situovaná do vinohradníckej oblasti, vedie po štátnych a účelových komunikáciách, určená pre cestné bicykle. Cyklotrasa začína v Skalici na Záhorskej cyklomag. Cez vinohrady južne pod mestom prechádza nad Prietržkou a cez Vrádište vychádza pred Kátovom znova na Záhorskú cyklomag.
ev. číslo: 5203, celková dĺžka: 8 km, náročnosť: SPORT
Charakter: Trasa v oblasti Záhorskej nížiny, vedie po štátnych, účelových a lesných komunikáciách, určená pre MTB bicykle. Cyklotrasa začína na Záhorskej cyklomagistrále v lokalite Bresty. Vedie do obce Unín, nad ňou lesným terénom prechádzame popod kopec Zámčisko na účelovú komunikáciu, po ktorej zídeme na Záhorskú cyklomagistrálu nad obcou Oreské.
ev. číslo: 5204, celková dĺžka: 14 km, náročnosť: REKREA
Charakter: Trasa v oblasti Záhorskej nížiny, vedie po štátnych a účelových asfaltových komunikáciách, určená pre MTB bicykle. Cyklotrasa začína nad Kútami na hraničnom prechode do Českej republiky. Ide cez Kúty po účelovej komunikácii do Borského Svätého Jura. Pokračuje do Sekúl a odtiaľ smerom na hranicu  v Moravskom Svätom Jáne. Tu končí na rázc. s tzv. Moravskou cyklocestou. Po nej je možné pokračovať do Devína.
ev. číslo: 5302, celková dĺžka: 46 km, náročnosť: SPORT
Charakter: Trasa v oblasti na sever od Senice, vedie po štátnych a účelových komunikáciách, určená pre cestné bicykle. Cyklotrasa začína na východnom okraji Senice na Kopaničiarskej cyklomagistrále. Prejdeme do Kunova, tu vyjdeme na hlavnú cestu, z ktorej zídeme pri Kunovskej priehrade. Obídeme priehradu (v lete možnosť kúpania) a pokračujeme do Sobotišťa (kaštieľ, Družstevné múzeum Samuela Jurkoviča, habánsky dvor). Odtiaľto pokračujeme po ceste cez Vrbovce.
Moravská  cyklocesta,  celková dĺžka: 60 km, náročnosť: REKREA
(t. č. nie je v správe SCK a je značená mimo systém  jednotného značenia cyklotrás na Slovensku a STN)
Charakter: Trasa v oblasti CHKO Záhorie vedie po účelových asfaltových komunikáciách popri rieke Morave, určená pre cestné bicykle. V jarných mesiacoch bývajú úseky trasy zaplavované! Cyklotrasa začína pri Mor. S. Jáne. Pokračuje po účelovej komunikácii na juh až k Malým Levárom, kde prejde mostom ponad Levársky potok. Po účelovej komunikácii pokračuje poza Gajary až nad obec Suchohrad. Tu vychádza na št. cestu vedúcu do Záhorskej Vsi. Po účelovej komunikácii ide do obce Vysoká pri Morave a cez rezerváciu Dolný les popri Devínskom Jazere a Devínskej Novej Vsi do Devína.  

ŽLTÉ CYKLOTURISTICKÉ TRASY
ev. číslo: 8203, celková dĺžka: 20 km, náročnosť: REKREA
Charakter: Trasa spája Cyklomagistrálu Okolo rieky Moravy so Záhorskou cyklomagistrálou. Vedie po štátnych a účelových komunikáciách, určená pre MTB bicykle. Cyklotrasa začína na hraničnom prechode Kúty. Cez Brodské ide k horárni Kadúbok, odtiaľ pokračuje do Gbelov a Petrovej Vsi. Tu sa napája na Záhorskú cyklomagistrálu. Pokračuje ešte do obce Letničie, kde končí.
ev. číslo: 8204 celková dĺžka: 13 km, náročnosť: REKREA
Charakter: Trasa na Záhorskej nížine, vedie po štátnych a účelových komunikáciách, určená pre MTB bicykle.
Cyklotrasa začína na Záhorskej cyklomagistrále v Šaštíne-Strážoch. Cez rekreačnú oblasť Gazárka (v lete možnosť kúpania) prechádza do obce Tomky na Záhorskú cyklomagistrálu a ďalej na rázc. Hrabovec, kde končí na modrej trase.
ev. číslo: 8207 celková dĺžka: 15 km, náročnosť: REKREA
Charakter: Trasa na Záhorskej nížine, vedie po štátnych a účelových komunikáciách, určená pre cestné bicykle. Cyklotrasa zacína na Záhorskej  cyklomagistrále nad Rybkami. Cez Smrdáky (kúpele) a Koválov ide do Dojča. Odtiaľto pokračuje do Šajdíkových Humeniec, z ich horného konca vedie po účelovej komunikácii až k horárni Klaštov, kde končí na modrej trase.
ev. číslo: 8309 celková dĺžka: 21 km, náročnosť: SPORT
Charakter: Trasa vedúca Myjavskou pahorkatinou z Brezovej pod Bradlom na hrad Branč. Vedie po štátnych a účelových komunikáciách, určená pre MTB bicykle. Cyklotrasa začína v Brezovej pod Bradlom. Ide do Dolného Štverníka a Prietrže. Tu sa odbočí na osadu Podhorie. Lesným terénom sa prejde do osady Svrčkov Jarok a trasa končí v Podbranči (hrad).

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!