Skip Navigation or Skip to Content
ŠTVRTOK, JÚL 25, 2024
Titulka   >  MESTO   >  SAMOSPRÁVA
publikované: 09.05.2017 - 21:13  //  aktualizácia: 12.06.2024 - 15:04  //  zobrazené: 33632

Územný plán mesta

Územný plán je základný dokument mesta, ktorý komplexne rieši a určuje regulatívy priestorového  usporiadania a funkčného  využívanie územia. Vytvára predpoklady pre súlad všetkých činností v území so zreteľom na ekologickú stabilitu. Rieši podmienky, požiadavky a kritéria pre rozvoj, spôsob a kvalitu využitia územia tak, aby boli platné na dlhšie časové obdobie. Je to dokument ktorý slúži pre plánovanie, prípravu a realizáciu stavieb v meste.


Územný plán mesta Senica – digitálna informačná vrstva v GIS Senica

Regulatívy reklamy v meste Senica – digitálna informačná vrstva v GIS Senica

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!