Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 06.03.2019 - 08:59  //  aktualizácia: 11.03.2019 - 09:03  //  zobrazené: 1400

Oznámenie o zámere mesta Senica odpredať svoj majetok

Oznámenie o zámere mesta Senica odpredať svoj majetok -  nehnuteľnosť, evidovanú na LV č. 3353 pre kat. územie Senica ako pozemok  C KN parc. č. 14105/2 vo výmere 7533 m2, druh pozemku orná pôda formou obchodnej verejnej súťaže

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!