Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 19.03.2019 - 14:33  //  aktualizácia: 19.03.2019 - 14:34  //  zobrazené: 2029

Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub stromov

Mesto Senica, ako príslušný  orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach  ochrany prírody podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o   ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len zákon 543/2002 Z.z.) zverejňuje informáciu o začatom správnom konaní vo veci vydania súhlasu na výrub stromov:

 

Žiadateľ

Mária Haslová, Robotnícka 63, Senica

 

Dátum začatia konania:     18.3.2019       

 

Predmet konania :

vydanie rozhodnutia podľa  § 47 ods.  3 zákona na výrub 1 ks dreviny, smrek

Dotknuté územie :

RO Kunovská priehrada pri rekreačnej chate č. 557, č.  parcely 727/15 k.ú. Kunov, C - KN

   

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní:    20.3. – 26.3.2019

 

 

 

V Senici   19.3.2019

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!