Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 15.04.2019 - 13:26  //  aktualizácia: 15.04.2019 - 13:27  //  zobrazené: 1924

Oznámenie o zámere mesta prenajať svoj majetok

Oznámenie o zámere mesta prenajať svoj majetok - časť vo výmere 4 m2 pozemku C KN parc.č. 640/3, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1 595 m2 v kat. území Senica spoločnosti: ZUZU, s.r.o.

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!