Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 15.04.2019 - 13:33  //  aktualizácia: 15.04.2019 - 13:35  //  zobrazené: 2527

Oznámenie o zámere mesta prenajať svoj majetok

Oznámenie o zámere mesta prenajať svoj majetok - časť vo výmere 8 m2 pozemku C KN parc.č. 146/1, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 28 099 m2 v kat. území Senica žiadateľovi: Denis Kovár

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!