Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 17.04.2019 - 09:35  //  aktualizácia: 17.04.2019 - 09:39  //  zobrazené: 2866

Pozvánka na zhromaždenie Pozemkového spoločenstva vlastníkov lesa ZÁVRŠIE

 

POZVÁNKA

Pozývame Vás na zhromaždenie Pozemkového spoločenstva vlastníkov lesa ZÁVRŠIE so sídlom na MsÚ v Senici, ktoré sa bude konať dňa 22.05.2019 (streda) o 15,30 h. v budove Mestského úradu v Senici, Štefánikova 1408/56, vo veľkej zasadačke na prvom nadzemnom podlaží s nasledovným programom:

  1. Zahájenie
  2. Voľby do orgánov spoločenstva
  3. Správa o hospodárení spoločenstva za rok 2018
  4. Schválenie  účtovnej  závierky za rok 2018 a súvisiacich podkladov
  5. Rôzne

V prípade neúčasti sa môžete dať zastupovať inou osobou na základe plnej moci.

Pozvaní:

- členovia Pozemkového spoločenstva vlastníkov lesa ZÁVRŠIE

- Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor

- Slovenský pozemkový fond

 

 

                                                                                            JUDr. Gabriela Olejárová

                                                                                     predseda pozemkového spoločenstva

 

 

členovia pozemkového spoločenstva:

Samek Ferdinand                                       Svobodová Viera                          Švárny Lev, Ing.

Kautman Václav, Akad.soch.                      Štefka Dušan                                 Ščibraná Mária

Kautman Ján, Mgr.                                      Závodský Dušan                           Závodský Ladislav

Kehérová Mária                                           Závodský Jozef                             Jablonický Ľuboš

Strádejová Marta                                         Vépy Viliam                                    Ružičková Jarmila, Mgr.

Strádej Anton                                               Barteková Margita                         Rosa Vladimír

Holásková Alena                                          Jelínek Jozef                                 Markovič Viiam

Králičková Silvia                                           Potúčková Lídia                            Závodský Viliam

Španková Jana                                             Bartoň Ján, Ing.                            Smíkalová Viera

Jurovatá Marta                                              Špánka Cyril, Ing.                         Švárny Tomáš

Beťková Anna                                               Gachová Dana                              mesto Senica

Ing. Morávek Dušan                                    Lisická Dana, MUDr.

Svatý Ferdinand                                           Gálová Jana

Šteková Veronika                                        Lisický Stanislav

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!