Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 11.06.2019 - 07:49  //  aktualizácia: 11.06.2019 - 07:50  //  zobrazené: 1397

Oznámenie o zámere mesta prenajať svoj majetok

Oznámenie o zámere mesta prenajať svoj majetok  -

pozemky CKN v kat. území  Senica:

  • parc.č. 26/17, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 31 m2

  • parc.č. 26/18, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 82 m2,

spolu vo výmere 113 m2 spoločnosti: AUTO GAMES Slovakia, s.r.o.

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!