Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 11.06.2019 - 07:51  //  aktualizácia: 11.06.2019 - 07:52  //  zobrazené: 1462

Oznámenie o zámere mesta prenajať svoj majetok

Oznámenie o zámere mesta prenajať svoj majetok - pozemok CKN parc.č. 26/19, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 112 m2 v kat. území Senica žiadateľom: Mgr. Eduard Rehák a manželka Mgr. Silvia Reháková

 

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!