Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 17.10.2019 - 10:13  //  aktualizácia: 17.10.2019 - 10:14  //  zobrazené: 1819

Oznámenie o zámere mesta prenajať svoj majetok

Oznámenie o zámere mesta prenajať svoj majetok - časť vo  výmere 387 m2 pozemku CKN parc. č. 3565/248, druh pozemku ostatná plocha vo výmere 552 m2 v kat. území Senica žiadateľovi: Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov 12b.j. Senica, Sotinská 1421/31,33, 905 01 Senica

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!