Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 31.10.2019 - 08:05  //  aktualizácia: 31.10.2019 - 08:13  //  zobrazené: 2624

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Rozšírenie kamerového systému na Mestskej polícii Senica – dodaním a montážou bezpečnostných kamier

Mesto Senica , Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica, IČO:00309974 , ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiada o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO / zákazka s nízkou hodnotou / na predmet zákazky:  Rozšírenie kamerového systému na Mestskej polícii Senica – dodaním a montážou bezpečnostných kamier ( príloha č. 1 ).

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!