Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 22.05.2019 - 13:43  //  aktualizácia: 22.05.2019 - 13:45  //  zobrazené: 2568

Informácia pre občianske združenia

Od 1.1.2019 vstúpil do platnosti zákon č. 346/2018 Z.z. o registri mimovládnych neziskových organizácií, t.j. občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy a organizácie s medzinárodným prvkom.

 

Mesto Senica nemôže poskytnúť dotáciu občianskym združeniam, ktoré nemajú v registri uvedené tieto údaje:

  1. názov a adresa sídla

  2. IČO

  3. právna forma

  4. identifikačné údaje o fyzickej osobe, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, v rozsahu (meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu)

 

Odkaz na text:

https://www.minv.sk/?tlacove-spravy-8&sprava=upozornujeme-na-oznamovacie-povinnosti-mimovladnych-organizacii-suvisiace-s-pripravou-noveho-komplexneho-registra

 

Väčšina občianskych združení nemá v registri zapísaného štatutárneho zástupcu. V prílohe je uvedené tlačivo, ktoré je potrebné vyplniť podľa pokynov a poslať spolu s prílohami na Ministerstvo vnútra SR. Nezabudnite k tomu priložiť doklad o úhrade správneho poplatku 16,50 € vo forme kolku. V prípade, ak oznámenie zašlete do 30. júna 2019 na Ministerstvo vnútra SR, uvedený poplatok sa nevyberá.

 

Pokiaľ nebude mať občianske združenie v registri zapísaného štatutárneho zástupcu, nemôže byť s ním uzatvorená zmluva a poskytnutá dotácia z rozpočtu mesta.

 

 

PRÍLOHY

oznamenie_SO

(rtf - 51.62 kB)

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!