Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 20.05.2019 - 10:26  //  aktualizácia: 20.05.2019 - 10:27  //  zobrazené: 2493

Oznam - Zvieracie krematórium – Volkan 750

Mesto Senica, ako dotknutá obec podľa § 29 ods. 16 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že bolo doručené rozhodnutie vydané  Okresným úradom Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie č.j. OU-SE-OSZP-2019/004696/10 zo dňa 13.5.2019.  Uvedené rozhodnutie je vydané  navrhovateľovi,  Miroslavovi Hostinskému, Asanačná služba DDD, Hollého 752/6, Senica, pre navrhovanú činnosť "Zvieracie krematórium – Volkan 750 ".

Okresný úrad Senica, OSZP, po ukončení zisťovacieho konania rozhodol, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 

Ing. Mgr. Martin Džačovský

primátor mesta Senica

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!