Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 26.06.2019 - 14:34  //  aktualizácia: 26.06.2019 - 14:36  //  zobrazené: 1590

Oznámenie o začatí stavebného konania - Chodník ulica S. Jurkoviča

Stavebník Mesto Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica, IČO 00309974 podal 13. 6. 2019 žiadosť o stavebné povolenie stavby Chodník ulica S. Jurkoviča, Senica umiestnenej na pozemkoch parc.č.3565/2 C-KN, 1-212 E-KN, 24289/158 C-KN a 3796/15 C-KN v k.ú. Senica. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

 

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!