Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Záhorácka stena slávy
publikované: 03.08.2023 - 07:40  //  aktualizácia: 03.08.2023 - 07:52  //  zobrazené: 517

Štefan Orth

ŠTEFAN ORTH

Výtvarník a pedagóg

* 14. 8. 1943 (Gajary)

 

Štefan Orth, významný slovenský výtvarník a pedagóg sa narodil 14. augusta 1943 v Gajarochv početnej rodine poľnohospodára Ferdinanda Ortha ako siedmy v poradí  spomedzi desiatich súrodencov. Rodná obec sa stala obľúbeným námetom jeho prvých i neskorších obrázkov.

Vysokoškolské štúdiá zažil v Trnave na Pedagogickej fakulte Univerzity J. A. Komenského (1960-1964), kde študoval kombináciu matematika – výtvarná výchova. Priatelia výtvarníci, ale i dobrí pedagógovia prehĺbili hlbší vzťah Š. Ortha k výtvarnému umeniu. R. Hanus, M. Hílová, L. Čech pripravili výstavu študentov výtvarného odboru v Zrkadlovej sále Trnavského divadla, kde boli vystavené i krajiny Š. Ortha z okolia Gajar.   

Pedagogicky pôsobil 15 rokov v Základnej deväťročnej škole v Kútoch.

V meste Senica žije od r. 1979 a do r. 1985 tu pôsobil ako riaditeľ Mestského domu kultúry. Popri kultúrnej činnosti sa podieľal na organizovaní výstav v priestoroch ,,agitačného strediska“ v spolupráci už vtedy známym kurátorom  Bohumírom  Bachratým. Svoje diela tu  vystavovali  tiež bratislavskí výtvarníci /Chrenková,  Kyselicová, Ondriska, Bača, Dulanský...

Krajina z okolia Senice znamenala nové motívy: mäkká zvlnená krajina so strechami učupených domov malebných kopaníc, niekedy s kostolíkom, či kaplnkou...

V r. 1986 – 2003 pracoval v Okresnom úrade v Senici a od roku 1990 je učiteľom výtvarného odboru ZUŠ Senica. Z mnohých žiakov Š. Ortha sú v súčasnosti úspešní výtvarníci, reštaurátori, architekti, dizajnéri, ilustrátori, či pedagógovia: R.Janák, L.Grohman, A.Dieneš, V.Minx, M.Halinár...

V r. 2011 sa Š.Orth stáva členom Umeleckej besedy slovenskej.

 

PhDr.Mgr. Marta Hučková – Kociánová v katalógu „Maliar impresívnej záhorskej krajiny“ k výstave v Topolčanoch, napísala :

Tvorba Štefana Ortha je charakteristická silným zaujatím pre maliarske stvárnenie krajinárskeho motívu. Dotyky so záhorskou krajinou, ale i inými oblasťami Slovenska, sú pre umelca momentmi, kedy priamo vo vizuálnom kontakte vznikajú mnohé kresebné  i maliarske kompozície. Panoramatické pohľady vníma v individualite prírodného prostredia danej lokality. Hlavný dôraz však kladie na celkovú štruktúru obrazu. Nezobrazuje ju veristicky, ale cez hru tieňov a svetla. V ďalšom emocionálnom prepracovaní zážitku nadobúdajú lyrický a metaforický obraz. Fenomén krajiny je pre neho nepostrádateľným v každom ročnom období. Sugestívnosť meditatívnych krajinárských príbehov je podmienená a založená na kolorite impresívnej palety. Autorove krajinárske kompozície takto získavajú novú dimenziu. Sú obohatené o novú hodnotu – pulzujú sviežim rytmom a približujú sa k Cézannovskémuimpresívnemu maliarskemu prednesu. ...

Štefan Orth skutočne zaznamenáva onú prchavú atmosféru momentu a vyjadruje hlbokú spätosť s krajinou, ktorú bytostne preciťuje a maľuje...

 

Milan Markovič:

Keby nebolo Štefana Ortha,

  • dlho by som nevedel, kde ležia jeho rodné Gajary
  • netušil by som, aké dôležité je navštevovať telocvičňu
  • nikto by ma nepriviedol pod volejbalovú sieť a do futbalovej brány
  • v pamätníčku by mi chýbala skutočná olejomaľba
  • návštevy u mňa doma by nevítal práve obraz signovaný ORTH 81
  • nemohol by som prehovoriť pred znalcami umenia na vernisážach
  • nemal by som spolužiaka, ktorý vie, ako si 80 rokov udržať dobrú   náladu
  • nepoznal by som človeka rovnako úprimného, vzdelaného, talentovaného a dobrosrdečného

 

Š.Orth sa v súčasnosti venuje komornej maľbe, kresbe, reportážnej i dokumentárnej fotografii, pedagogickej práci pre dospelých a organizačným i kurátorským aktivitám.

 

FOTOGALÉRIA

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!