Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 11.01.2019 - 09:18  //  aktualizácia: 04.02.2019 - 10:15  //  zobrazené: 2256

ZRUŠENÉ !! Výzva na predloženie ponuky: Modernizácia odborných učební v ZŠ V. Paulínyho – Tótha , Senica – stavebné úpravy

Súťaž bola ZRUŠENÁ !! 

Mesto Senica , Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica, IČO:00309974 , ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiada o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO / zákazka s nízkou hodnotou / na predmet zákazky: Modernizácia odborných učební v ZŠ V. Paulínyho -Tótha, Senica – stavebné úpravy:

PRÍLOHY

Zadanie - stavebná časť

(xlsx - 151.17 kB)
Prílohy k výzve

(pdf - 559.08 kB)

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!