Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 12.03.2019 - 08:38  //  aktualizácia: 12.03.2019 - 09:08  //  zobrazené: 1860

Výzva na predloženie ponuky - MODERNIZÁCIA ODBORNÝCH UČEBNÍ V ZŠ s MŠ J. MUDROCHA, SENICA – stavebné úpravy

Mesto Senica , Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica, IČO:00309974 , ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiada o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO / zákazka s nízkou hodnotou / na predmet zákazky: Modernizácia odborných učební v ZŠsMŠ, J. Mudrocha 1343/19, 905 01 Senica – stavebné úpravy

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!