Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 17.06.2019 - 09:07  //  aktualizácia: 17.06.2019 - 09:56  //  zobrazené: 2803

Výzva na predloženie ponuky - Nábytok do odborných učební – 1. ZŠ Senica

Mesto Senica , Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica, IČO:00309974 , ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiada o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO / zákazka s nízkou hodnotou / na predmet zákazky: Nábytok do odborných učební - 1.ZŠ Senica (viac v prílohe)

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!