Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Úradná tabuľa
publikované: 23.04.2019 - 09:41  //  aktualizácia: 02.05.2019 - 13:12  //  zobrazené: 2384

Výzva na predloženie ponuky - Rekonštrukcia cvičného priestoru vrátane náraďovne - aktualizované

Mesto Senica , Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica, IČO:00309974 , ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiada o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO / zákazka s nízkou hodnotou / na predmet zákazky: Rekonštrukcia cvičného priestoru vrátane náraďovne.

 


AKTUALIZOVANÉ 2. 5. 2019 - Verejnému obstarávateľovi – Mestu Senica , Štefánikova 1408/56, 905 25  Senica, IČO: 00309974 v zastúpení Ing. Výletovej , ako kontaktnej osobe na daný predmet zákazky   bola dňa 29.04. 2019 e - mailom doručená žiadosť o vysvetlenie podkladov  na predmet zákazky : Rekonštrukcia cvičného priestoru vrátane náraďovne  od potenciálneho   záujemcu (viď príloha).

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!