Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 24.05.2019 - 09:30  //  aktualizácia: 24.05.2019 - 09:33  //  zobrazené: 1562

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre šport zo dňa 22. 5. 2019

číslo:  |  dátum konania: 22.05.2019  |   zápisnica (pdf)

                                          Z á p i s n i c a   č. 5/2019

zo zasadnutia komisie pre šport , dňa 22. 5. 2019

___________________________________________________________________

 

Prítomní: viď prezenčná listina

Program: 

  1. Otovrenie

  2. Príprava Záhoráckeho maratónu a polmaratónu

  3. Závere

 

 

k bodu č. 1

           V úvode rokovania predseda Ivan Paveska privítal pozvaných hostí a členov komisie športu a oboznámil ich s programom rokovania.

 

K bodu č. 2

            Hlavným bodom programu bola príprava  31. ročník Záhoráckeho maratónu a 16. ročník polmaratónu. Preteky sa uskutočnia sa v sobotu, 8. 6. 2019. Registrácia pretekárov je v čase od 8,00 hod. do 10,00 hod. Štart je o 10,15 hod. Rozhodcovský servis zabezpečuje  BK Hodonín.  Na trati, na 10 a 15 km budú rozhodcovia – manželia Černových a Ličkových.

Z dôvodu zabezpečenia potrebných povolení na bezproblémové uskutočnenie tohto preteku bol prizvaný riaditeľ Okresného dopravného inšpektorátu PZ SR, náčelník Mestskej polície v Senici a predseda komisie športu pri MsZ v Šaštíne – Strážoch. Starosta obce Borský Mikuláš a riaditeľka SČK  sa ospravedlnili. ODI PZ a MsP si rozdelili organizačné zabezpečenie v meste Senica pri štarte a pri dobehu pretekárov do cieľa (viď príloha).

            Každý pretekár pri registrácii obdrží tašku s tričkom a potlačou + upomienkový predmet a vitamíny z lekárne Eurodom.           

Pomoc pri organizovaní ponúkol Záhorácky Frišký Tým – pri označovaní výtlkov, pri zabezpečení dobrovoľníkov aj pri hľadaní sponzorov.  Pódium a ozvučenie zabezpečí MsKS, kultúrny program – CVČ. SČK  ponúkol pomoc pri dobehu, meranie tlaku a masáže pred a po preteku. Osloviť p. Krotáka, majiteľa pozemku pred bývalým SH, aby umožnil pretekárom parkovanie vozidiel. Cena pre Seničana a Seničanku je určená pretekárom s pobytom v meste Senica, prípadne štartujúcemu za senický športový klub.

 

K bodu č. 3

            Predseda komisie poďakoval prítomným za ich účasť a zasadnutie komisie ukončil.

 

 

Zapísala: Erika Mášiková                                         

 

Ivan Paveska,  predseda komisie športu

PRÍLOHY

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!