Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 05.04.2023 - 09:55  //  aktualizácia: 05.04.2023 - 09:57  //  zobrazené: 696

Zápisnica zo zasadnutia komisie športu zo dňa 30. 3. 2023

číslo: 3/2023  |  dátum konania: 05.04.2023  |   zápisnica (pdf)

Zápisnica č. 3/2023

zo zasadnutia komisie športu, dňa 30. 3. 2023

 

 

Prítomní: viď prezenčná listina

 

Program:       1. Otvorenie

                        2. Stretnutie so športovými klubmi

3. Záver

 

k bodu č. 1

 

V úvode rokovania predseda komisie P. Hutta privítal členov komisie športu a oboznámil ich s programom rokovania.

 

K bodu č. 2

 

            Hlavným bodom programu bolo stretnutie so športovými klubmi a TJ pôsobiacimi v meste Senica. Vopred boli všetkým zaslané dotazníky s 15-timi otázkami, z ktorého sme získali základné informácie o ich činnosti.

           

            Cieľom prvého stretnutia, ktorého sa zúčastnilo 13 zástupcov športových klubov, bolo získať čo najviac relevantných informácií, ktoré budú pomocou pri myšlienke vytvorenia inej, spravodlivejšej podpory činnosti jednotlivých športových klubov v meste Senica a pri procese vytvorenia možného MŠK - mestského športového klubu, ktorý by zastrešoval činnosť viacerých klubov.

 

Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia nasledovných klubov: Futbalová mládež Senica, HC Dukla,  Klub silového trojboja, Karate klub Šin-mu, Lukostrelecký klub, DHZ, HK 91, Hanko kai karate klub, TJ Družstevník Kunov, Klub slovenský turistov, ŠK OKO, PK Aqua a Atletický klub Senica.

 

Budúci týždeň, 6. 4. 2023,  sa členovia komisia športu stretnú ešte  s ďalšími piatimi športovými klubmi, a to: PK Záhorák, TS SONNY, Byt-centrum stolný tenis, Tenisový klub a Volejbalová mládež Senica.

 

K bodu č. 3

           

Predseda komisie poďakoval prítomným za ich účasť a zasadnutie komisie ukončil. 

 

 

 

Zapísala: Erika Mášiková                                                                     

 

Mgr. Peter Hutta

predseda komisie športu

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!