Skip Navigation or Skip to Content
ŠTVRTOK, JÚL 18, 2024
Titulka   >  Katalóg firiem   >  Stavba a rekonštrukcia   >  Architekti, projektanti

DIPA, s.r.o.

DIPA, s.r.o.

KONTAKT

Dr.I.Horvátha 887

905 01 Senica

+421905602674

dipa@danada.sk

www.danada.sk

IČO: Trnavský kraj

PROFIL

Inžinierska činnosť vo výstavbe: zabezpečovanie vstupných údajov a podkladov pre lokalizáciu stavieb, zabezpečovanie povolení potrebných pre výstavbu (územné konania, stavebné konania) vrátane prerokovania dokumentácie stavieb s dotknutými orgánmi štátnej správy a účastníkmi konaní, zabezpečovanie kolaudácie stavieb vrátane potrebných súhlasov. Stavebný dozor a technický dozor - v plnom rozsahu pozemných stavieb, inžinierskych stavieb ako aj technického, technologického a energetického vybavenia stavieb. Ekonómia a riadenie stavieb: vypracovanie orientačných prepočtov a odhadov nákladov stavieb vypracovanie položkových rozpočtov stavieb, vypracovanie výrobných kalkulácií, expertízna a posudková činnosť v oblasti nákladov stavieb, analýzy ponúk, vypracovanie časových harmonogramov stavieb, externý manažment projektov financovaných z fondov EÚ. Projektová činnosť: technicko-ekonomické štúdie pre prípravu stavieb, projekty jednoduchých a drobných stavieb, zameranie a vyhotovenie dokumentácie skutočného stavu stavebných objektov, projekty organizácie výstavby. Ostatná činnosť: vypracovanie manuálu užívania stavieb, vypracovanie prevádzkových a manipulačných poriadkov, správa registratúry, administrácia a archivácia dokumentov.

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!