Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Kultúra
publikované: 18.11.2019 - 12:56  //  aktualizácia: 18.11.2019 - 12:59  //  zobrazené: 241

Výtvarná súťaž ČARO ZIMY

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU SENICA vyhlasuje výtvarnú súťaž pre žiakov MŠ, ZŠ, osemročných gymnázií, ZUŠ a CVČ pod názvom ČARO ZIMY.

Cieľom výtvarnej súťaže pod názvom ,,ČARO ZIMY“ by sme chceli upozorniť deti a mládež na krásny čas, ktorý so sebou zima prináša. Prostredníctvom výtvarného prejavu môžu deti vyjadriť špecifickú farebnosť, a to mráz, sneh, ľad, zimnú krajinku, teplo domova, prírodu ukrytú pod zimnou perinou a zimné tradície. Deti môžu výtvarné práce tvoriť podľa vlastnej fantázie, avšak daná téma musí byť dodržaná.

 

KATEGÓRIE:

  1. Kategória: MŠ

  2. Kategória: žiaci 6-10 rokov

  3. Kategória: žiaci 11-15 rokov

 

POKYNY PRE OCENENÝCH ŽIAKOV:

Súťažné práce budú vyhodnotené porotou. Účastníci, ktorým porota udelí niektorú z cien, budú pozvaní na vernisáž výtvarných prác, ktorá sa uskutoční dňa 10.12.2019 o 10.00 hod v Zrkadlovej miestnosti Centra voľného času, Sadová 646/8, 905 01 Senica. Na žiakov čakajú vecné ceny a diplomy. Výstava ocenených prác bude trvať do pondelka 16.12.2019.

Každá práca musí byť označená:

a) meno a priezvisko autora,

b) veková kategória,

c) adresa školy, ktorú žiak navštevuje.

 

 

Formát prác:

minimálne A4 a maximálne A2.

 

Uzávierka súťaže: súťažné práce treba doručiť do 3. 12. 2019 na adresu - CVČ, Sadová 646/8, 905 01 Senica.

 

KONTAKT: Mgr. Gerda Fodorová - 0944 063 607, CVČ SENICA -  034/651 35 39.

FOTOGALÉRIA

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!