Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Zo zápisníka MsP
publikované: 23.03.2022 - 16:00  //  aktualizácia: 23.03.2022 - 16:04  //  zobrazené: 1148

Situačné správy z hlásení od 13. 3. 2022 – 20. 3. 2021

 1. Dňa 13. 3. 2022 bolo hliadkou MsP zistené porušenie § 13 písm. a) Zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Pri stojisku smetných nádob sa v križovatke ulíc  Sotinská – Sv. Cyrila a Metoda nachádzal objemný odpad – posteľný matrac. Hliadkou bola vyhotovená fotodokumentácia a spísaný úradný záznam. Pri zistení priestupcu je možné podľa zákona uložiť sankciu až do výšky 1500 €.

 1. Dňa 14. 3. 2022 o 6:00 hod. bol prijatý telefonický oznam od vodiča MHD  Senica, že na Štefánikovej ulici parkuje vozidlo tak, že zasahuje do priestoru zastávky, čím komplikuje vjazd autobusu na zastávku. Hliadka založila na vozidlo TPZOV, tzv. „papuču“. Neskôr sa k vozidlu dostavil vodič, ktorý bol vyriešený v blokovom konaní vo výške 20 €.
   
 2. Dňa 14. 3. 2022 bolo hliadkovou činnosťou zistené porušenie § 13 písm. a) Zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Pri stojisku smetných nádob na ul. L. Novomeského sa nachádzal objemný odpad (3 časti čalúnenej sedacej súpravy, drevotrieskový stolík, 3 kusy iného odpadu). Z miesta priestupku bola vyhotovená fotodokumentácia a spísaný úradný záznam.
   
 3. Dňa 16. 3. 2022 o 15.20 hod. bol prijatý oznam, že pri Maline niekto leží na zemi. Po príchode hliadky sa na mieste nachádzal p. Štefan O., ktorý bol posadený na lavičku. Hliadka vyrozumela zamestnancov penziónu, ktorý si menovaného prevzali.
   
 4. Dňa 17. 3. 2022 v čase o 00.25 hod. prijala stála služba oznam od občianky mesta o rušení nočného kľudu hádkami. Po príchode hliadky sa v byte nachádzala matka s dvomi synmi, ktorí prisľúbili nápravu. V čase o 00.58 hod. bol prijatý opätovný oznam od občianky, ktorá sa znovu sťažovala na hluk a krik. Po presune hliadky na miesto krik neprestával ani po výzve, aby od daného konania upustili. Hliadka za pomoci hmatov, chvatov a donucovacích prostriedkov predviedla na oddelenie MsP pána Milana Ch., nakoľko kládol aktívny odpor. S predvedeným bola spísaná zápisnica o podaní vysvetlenia. Po upokojení bol riešený v blokovom konaní vo výške 30 €.
   
 5. Dňa 17. 3. 2022 sa v čase o 13.45 hod. dostavila na oddelenie MsP občianka mesta, ktorá oznámila, že na parkovisku na Hollého ulici sedí vo vozidle obnažený muž, ktorý sa ukája a ukazuje sa cez otvorené okno. Po príchode hliadky bol vyzvaný, aby okamžite upustil od daného konania, ktoré zároveň oľutoval. Za budenie verejného pohoršenia bol riešený v blokovom konaní vo výške 30 €.

MsP Senica

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!