Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 06.06.2023 - 16:00  //  aktualizácia: 09.06.2023 - 09:46  //  zobrazené: 1122

Ako je to s kosením mesta?

Údržbu verejnej zelene mesto Senica realizuje prostredníctvom dvoch zazmluvnených spoločností. Centrum mesta, mestský cintorín a tiež cintoríny v mestských častiach Kunov a Čáčov, plochy pri Sociálnej poisťovni, za kostolom v Sotinej a park pri Tescu kosia pracovníci Sociálneho podniku mesta Senica (SPMS). Tí v uplynulom týždni skončili prvú tohtoročnú kosbu a od tohto týždňa prešli plynule do druhej kosby, pričom začali na mestskom cintoríne, ktorý bol pokosený ako prvý cca pred mesiacom.

 

Väčšinu zelených plôch, cca 50 hektárov, v meste a tiež mestských častiach (Čáčov, Kunov, Brestové, Košútovec, Horné a Dolné Suroviny) kosí spoločnosť Unicarback s.r.o., ktorá vzišla z vyhláseného verejného obstarávania na základe cenovo najvýhodnejšej cenovej ponuky. V meste táto spoločnosť vykonáva údržbu verejnej zelene a tiež zimnú údržbu od minulého roku, kedy začínala druhou kosbou. „Súčasťou zmluvy, ktorú má mesto uzavretú s touto spoločnosťou, sú aj zmluvné pokuty za omeškanie alebo nekvalitný výkon prác. A ako každá zmluva obsahuje aj možnosť odstúpenia od zmluvy v prípade viac ako 15-dňového omeškania s prácami. Na základe našich požiadaviek navýšili počet koscov,“ reaguje primátor Senice Martin Džačovský.

 

Uvedomujeme si, že tento rok to s kosením nie je ideálne. Podľa zmluvných podmienok sa s kosbou začína v 17. kalendárnom týždni, čo v tomto roku pripadlo na týždeň, ktorý začínal 24. apríla. Tohtoročná jar a zvlášť máj bol bohatý na zrážky, čo spôsobilo rýchly rast vegetácie, ale tiež počas daždivých dní brzdilo kosenie. Dĺžka kosby celého mesta vrátane mestských častí nemá presiahnuť 25 pracovných dní, pričom v prípade nepriaznivého počasia sa tento termín predlžuje o nevyhnutnú dobu. Unicarback je teda podľa zmluvných podmienok stále v termíne, napriek tomu so spoločnosťou permanentne komunikujeme a adresujeme požiadavky na zintenzívnenie a urýchlenie kosby. Prvá kosba by tak mohla byť ukončená v prípade nedaždivého počasia v priebehu tohto týždňa.

 


Vyberáme z vašich reakcií na sociálnych sieťach k téme kosenia:

 

Prečo ste zobrali prácu našim z Technických služieb Senica a dali kosenie robiť cudzej firme?

Technickým službám Senica (TSS) skončila zmluva a mesto Senica muselo vyhlásiť na tieto služby verejné obstarávanie (samospráva si nemôže svojvoľne určovať, komu pridelí zákazku). Vo vyhlásenej súťaži uspela firma Unicarback s.r.o., ktorá okrem nižšej ceny o 120 tisíc eur doložila referencie z údržby zelene z viacerých miest a obcí. Sezónnych pracovníkov, ktorých zamestnávala pre technické služby personálna agentúra, následne začala využívať spoločnosť Unicarback.

 

Keď kosili TS, bolo pokosené za týždeň

Podľa našich zadokumentovaných skúseností z minulých rokov, nie je pravdou, že v minulosti trvala jedna kosba mesta kratšie. Podmienky do zmluvy pre Unicarback boli postavené na skúsenostiach s TSS, kde taktiež prvá kosba trvala od 17. kalendárneho týždňa (posledný aprílový týždeň) do polovice júna. Unicarback má zmluvne stanovených 25 pracovných dní na pokosenie celého mesta. Málo, veľa? Ak by bolo v súťaži stanovených menej dní, hrozilo, že sa do súťaže nikto neprihlási.

 

Keď kosili technické služby, nikde tráva nebola taká vysoká

Výška trávy nesúvisí s tým, kto kosbu vykonáva, ale s poveternostnými podmienkami. Záhradkári dobre vedia, že tohtoročná jar bola charakteristická množstvom zrážok, najmä v mesiaci máj, čo výdatne prospievalo rýchlemu rastu vegetácie. Práve v tejto súvislosti mesto neustále a intenzívne komunikuje so spoločnosťou Unicarback so žiadosťami na posilnenie počtu pracovníkov a urýchlenie kosby.-tam-, -lv-

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!