Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 21.09.2023 - 13:47  //  aktualizácia: 21.09.2023 - 14:12  //  zobrazené: 791

Avízo na dnešné rokovanie Mestského zastupiteľstva v Senici

V poradí šieste mestské zastupiteľstvo vo volebnom období 2022 – 2026 zvolal primátor Senice na štvrtok 21. septembra so začiatkom o 15.00 hodine. Na devätnásť mestských poslancov čaká program o sedemnástich bodoch.

 

Jedným z nich je aj informatívna správa o mestskej hromadnej doprave (MHD). Tú pre mesto prostredníctvom prevádzkovania štyroch liniek MHD vykonáva dopravca ARRIVA Trnava a. s. Linky pokrývajú dopravnú obsluhu na celom území mesta, vrátane mestských častí Kunov a Čáčov. Pre tento rok je na prevádzku MHD v rozpočte schválená čiastka 315 tisíc eur. V záujme zlepšenia podmienok a komfortu pre cestujúcich senická radnica od roku 2017 realizovala výmenu alebo osadenie nových prístreškov MHD. Vlani mesto Senica prispelo k obnove vozidlového parku MHD nasadením troch moderných autobusov. Cena lístku v senickej MHD sa od júla 2021 nezmenila. Základný stojí 50 centov, pri platbe čipovou kartou 40 centov. Deti od 6 do 15 rokov, žiaci a študenti do 26 rokov majú lístok za 25 centov. Cestujúci nad 70 rokov, deti do 6 rokov a držitelia preukazov ŤZP a ŤZP-S 10 centov.

 

Na rokovací stôl poslancov sa dostane aj Výročná správa Zariadenia sociálnych služieb (ZSS) Senica. Zakladateľom tejto neziskovej organizácie je mesto Senica. ZSS poskytuje klientom celoročné ubytovanie s opatrovateľskou, ošetrovateľskou a sociálnou starostlivosťou. Ďalšími službami sú sociálne poradenstvo a tiež prevádzkovanie útulku. Mestský útulok má kapacitu 8 miest a na určitý čas pomáha občanom v nepriaznivej sociálnej situácii bez ubytovania. Ubytovanie sa platí individuálne podľa výšky celkového príjmu klienta. Ak je tento nižší ako 160 eur, platba za mesačné ubytovanie v útulku predstavuje 40 eur. Spoločná kapacita ZSS Senica v rámci poskytovania 24-hodinovej opatrovateľskej služby v dospelom a dôchodkovom veku je 42 miest.

 

Súčasťou programu jej aj správa o sociálnej starostlivosti na území mesta Senica za predchádzajúci kalendárny rok. Obsahuje informácie o poskytnutej sociálnej pomoci obyvateľom mesta zo zdrojov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Senici, Mestského úradu v Senici a ostatných poskytovateľov pôsobiacich v rámci mesta. Jej súčasťou sú napríklad aj kvantifikačné definície počtov a výšky poskytnutých jednorazových či opakovaných peňažných príspevkov, dávok a služieb.

 

Na rokovanie septembrového MsZ Senica mieri aj návrh VZN mesta Senica o podmienkach státia motorových vozidiel, o dani za trvalé parkovanie a dočasnom parkovaní na miestnych cestách. Zásadnou zmenou je, že tento návrh VZN ruší všetky typy mesačných parkovacích kariet a zároveň obsahuje aj úpravu cien za parkovacie karty (PK). V návrhu zostáva poplatok pre Seničanov za prvé a druhé auto nezmenený, teda 20 eur ročne. S cenou návrh nehýbe ani pri FO aj PO za prvé a druhé auto, tiež 20 eur ročne. Nezmenená ostáva aj cena ročnej PK pre dôchodcov s trvalým pobytom v Senici, čo je 10 eur, dokonca túto skupinu návrh rozširuje v rámci vekovej hranice už od 65 rokov, namiesto pôvodných 70 rokov. Výhody ostávajú aj darcom krvi s trvalým pobytom v Senici (10 eur ročne). So zvýšením ceny za ročné PK návrh počíta v prípade Seničanov pri treťom a štvrtom aute – z pôvodných 80 na 150 eur. Rovnaká úprava ceny je navrhovaná aj pri FO a PO a tiež občanoch bez trvalého pobytu v Senici ako aj podnikateľoch, ktorí nemajú prevádzku v Senici. Poplatok za trvalé parkovacie miesto sa z terajších 250 eur podľa návrhu zvýši na 365 eur ročne, pričom je dôležité poznamenať, že nové povolenia sa nevydávajú. Navrhovaná platnosť tohto VZN je od 1. novembra, čo občanom a podnikateľom umožní zaobstarať si do tohto dátumu ročné parkovacie karty za pôvodné ceny.

 

Primátor mesta bude na MsZ informovať aj o organizačnej zmene v štruktúre MsÚ Senica, v rámci ktorej vzniklo presunutím zamestnancov nové oddelenie životného prostredia.

 

 

FOTOGALÉRIA

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!