Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 04.05.2018 - 08:35  //  aktualizácia: 04.05.2018 - 14:05  //  zobrazené: 1742

Betónové skruže nahradili infoboxy

Na miestach betónových skruží, ktoré slúžili ako výlepné plochy v meste Senica, sa objavili nové infoboxy.

Mesto Senica k výmene skruží za infoboxy pristúpilo z viacerých dôvodov. Prioritne išlo o to, aby mesto získalo krajší a estetickejší ráz.  Okrem toho sú nové vitríny presklené, čím by sa malo zamedziť nelegálnemu výlepu, či naopak strhávaniu plagátov. Zároveň si od nových boxov mesto sľubuje ľahšiu údržbu. Na betónových skružiach boli  plagáty lepené, a preto sa ťažšie odstraňovali. V nových infoboxoch budú plagáty prichytávané magnetmi.

Systém vylepovania plagátov zostáva nezmenený. Plagáty záujemcovia prinesú do informačnej kancelárie Infosen na Námestí oslobodenia. Zostáva aj výlepný deň, ktorým je pondelok. Plagáty treba preto priniesť vždy v pondelok najneskôr do 10.00 hod. Tu plagát zaregistrujú, označia ho nálepkou, kde je uvedený termín výlepu od-do a po zaplatení poplatku bude plagát vylepený v najbližší výlepný deň, prípadne podľa požiadavky.

Nových Infoboxov je 6, nachádzajú sa pri knižnici, na parkovisku pri cintoríne, pri potravinách Mária, na IBV v Kunove, pri potravinách COOP Jednota v Sotine a pri predajni obuvi Robel.

Mesto Senica zaviedlo výlepný systém v meste v roku 2015 a výlep plagátov je korigovaný prostredníctvom VZN č. 61 o umiestňovaní plagátov na území mesta Senica.

FOTOGALÉRIA

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!