Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 09.12.2009 - 08:54  //  aktualizácia: 12.06.2017 - 00:05  //  zobrazené: 740

Čestné uznanie za kroniku mesta

kronikarka_m.jpgMesto Senica získalo v 6. ročníku súťaže Slovenská kronika 2009 čestné uznanie v kategórii kronika mesta – okresné mesto. Ocenenie prevzala na vyhlasovaní výsledkov súťaže 3. decembra v Bystričke pri Martine Anna Maximová. Druhou kronikárkou je Mária Haslová.
 
 
Porota ocenila prehľadnosť vedenia kroniky mesta Senica, v ktorej sú zachytené všetky dôležité udalosti zo samosprávy, školstva, zdravotníctva, kultúry, sociálnej oblasti, priemyslu, investičnej výstavby, poľnohospodárstva, služieb, športu. Obzvlášť vyzdvihla kapitolu Čo trápilo Seničanov. Kronika mesta Senica má i samostatnú fotoprílohu, pri zostavovaní ktorej kronikárky spolupracujú so šéfredaktorkou Našej Senice Vierou Baroškovou.

Samospráva prihlásila do súťaže Kroniku mesta Senica za rok 2006, v ktorom si mesto pripomínalo 750. výročie prvej písomnej zmienky. Do súťaže sa Senica zapojila po prvýkrát. Okrem toho boli prihlásené aj publikácie Neznáma Senica a Kunov 555 rokov.

Organizátormi súťaže boli Národná osveta s garanciou Národného osvetového centra, Slovenské národné múzeum, Slovenský národný archív, Slovenská národná knižnica, Literárne informačné centrum, Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, Muzeálna slovenská spoločnosť a Domovina s mediálnou podporou Obecných novín.

"Celoštátna súťaž o najlepšiu kroniku, monografiu obce a mesta, kultúrnohistorický, kultúrnoinformačný a kultúrnoturistický materiál sa už v čase svojho vzniku stretla s mimoriadne priaznivým ohlasom u kronikárov a miestnych vzdelancov – tvorcov monografií obcí a miest," povedal pri vyhlasovaní výsledkov šéfredaktor Národnej osvety Štefan Cifra. Ďalej pripomenul, že zaznamenávanie a uverejňovanie lokálnej pamäte má svoj výnimočný osvetový rozmer. Veď práve vedomie hodnôt v mieste bydliska je základom pozitívneho vzťahu obyvateľom a osobitne mládeže k svojmu okoliu, k jeho ochrane, zveľaďovaniu, ku krajinnej estetike, urbanizmu, architektúre, kultúrnym pamiatkam, ako aj k živým tradíciám, k miestnej a regionálnej kultúre. Preto si táto oblasť zaslúži osobitnú podporu – tak metodickú, ako aj praktickú.

Text a foto Viera Barošková

FOTOGALÉRIA

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!