Skip Navigation or Skip to Content
ŠTVRTOK, JÚL 18, 2024
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 14.06.2024 - 07:39  //  aktualizácia: 17.06.2024 - 10:09  //  zobrazené: 652

Cezhraničný projekt vyučovania nemčiny na školách pokračuje s novinkami

Nemecký jazyk v senických základných a materských školách sa deti majú možnosť učiť už od roku 2009 vďaka cezhraničnému projektu, ktorého partnerom je mesto Senica. Pôvodne projekt začínal pod názvom Interkultúrne vzdelávanie detí a dospelých, neskôr BIG SK-AT, následne projekt BIG ling SK-AT. Postupom rokov sa projektový zámer tohto vzdelávacieho projektu vyvíjal, postupne sa rozširovali jeho aktivity a aktuálne sa začína realizovať jeho štvrté pokračovanie.

 

Z tohto dôvodu sa pred pár dňami na Mestskom úrade Senica uskutočnil cezhraničný workshop pre pedagógov a jazykových lektorov, na ktorom sa stretli projektoví manažéri a pedagogickí zamestnanci z pohraničnej oblasti, aby sa oboznámili s cieľmi a hlavnými výstupmi projektu a vymenili si doterajšie skúsenosti z predchádzajúcich projektov.

Projekt s plným názvom „Education for Tomorrow" (eTOM SK-AT), so slovenským názvom „Vzdelávanie pre zajtrajšok“, bude podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja nenávratným finančným príspevkom vo výške 2 943 198,08 eur, pričom celkové oprávnené výdavky projektu pre šiestich projektových partnerov boli schválené vo výške 3 678 997,60 eur. Mesto Senica získa z tejto sumy na projektové aktivity 706 901,04 eurOkrem štyroch základných škôl a deväť elokovaných pracovísk Materskej školy Senica, zastrešuje senická samospráva v rámci tohto projektu aj ďalších osem základných a deväť materských škôl z okresu.

 

Pôvodný cieľ projektu, ktorým bolo sprístupniť predškolákom a žiakom jazyk partnera v pohraničnom regióne, bol v jeho štvrtom pokračovaní rozšírený a obohatený inovatívne prvky. Jeho cieľom už nie je iba podpora ovládania jazykov susedných krajín (konkrétne nemčiny a slovenčiny), rozvíjanie viacjazyčnosti, ale jeho súčasťou sa stala aj podpora environmentálneho vzdelávania. Začínajúci projekt má zároveň za cieľ vypracovať jedinečný vzdelávací program eTOM pre pedagogických zamestnancov. Táto platforma nebude len digitálnou databázou naplnenou cennými odporúčaniami, ale živo a interaktívne zachytí celý priebeh projektového procesu. Digitálna platforma eTOM nielen zhromaždí poznatky a spoločné riešenia z projektu eTOM SK-AT, ale podporí aj výmenu a šírenie know-how z ďalších synergických projektov (eTOM AT-CZ a eTOM AT-HU).

 

Keďže pedagogickí zamestnanci zohrávajú kľúčovú úlohu pri prenose obsahu projektu, budú im ponúknuté vzdelávacie kurzy a metodické odporúčania pre ich každodennú prax. Lektorky budú mať za cieľ nielen naučiť deti jazyk cezhraničného partnera, ale hravou formou im priniesť témy týkajúce sa klimatických zmien. Každý z partnerov si vybral jednu z tém, ktorú bude aplikovať do praxe a príklady z praxe následne vloží do pripravovanej platformy. V Senici sa bude pracovať s témou tvorby odpadujeho recyklácie. V Bratislave sa budú zaoberať témou vody, vo Viedni zasa zdravou výživou. Výstupom budú nielen aktivity pre deti, ale aj tzv. klimatické  kartičky a každá expertná skupina pripraví seminár pre ostatných cezhraničných partnerov.

 

Ďalším rozšírením projektu o nové zručnosti, bude snaha naučiť deti prispôsobiť sa rýchlym spoločenským, technologickým a environmentálnym zmenám, a to rozvíjaním kompetencií budúcnosti, ako sú spolupráca, komunikácia, kreativita, kritické myslenie, ale aj kontextové, medzikultúrne a digitálne zručnosti. V rámci projektu eTOM tak bude vytvorený tzv. 7K kompetenčný model. Súčasťou projektu budú aj exkurzie žiakov k cezhraničnému susedovi. Prvú z plánovaných exkurzií absolvujú už tento týždeň žiaci ZŠ Sekule, ktoré so svojou lektorkou navštívia u našich rakúskych susedov Národný park Lobau, kde sa stretnú aj so svojimi rakúskymi rovesníkmi. Na exkurzie k cezhraničnému partnerovi sa môžu tešiť aj ostatné školy a škôlky zapojené v projekte. Projekt eTOM tak pokračuje v budovaní rozsiahlej cezhraničnej siete spolupráce.

 

 

FOTOGALÉRIA

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!