Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 18.12.2019 - 10:12  //  aktualizácia: 08.01.2020 - 08:32  //  zobrazené: 511

Čierna skládka pri firme REHUŠ

predkladateľ: Mgr. Ivana Mičová

Interpelácia podaná na 7. zasadnutí MsZ 12. 12. 2019:

 

 

Interpelácia:

 Žiadam o odstránenie, resp. o vykonanie potrebných úkonov k odstráneniu "čiernej skládky", ktorá je vytvorená pri plote firmy REHUŠ, medzi Čáčovom a Tehelnou ulicou. Žiadam oznámiť, či má mesto vedomosť o tom, že by uvedená firma túto skládku nahlásila.

 

Odpoveď:

Mesto Senica zaevidovalo čiernu skládku, ktorá je vytvorená pri plote firmy REHUŠ, medzi Čáčovom a Tehelnou ulicou. Uvedená skládka veľkoobjemného domového odpadu nebola nahlásená firmou nachádzajúcou sa v blízkosti skládky. Mesto Senica uvedenú skládku zlikviduje pri najbližšom možnom termíne, nakoľko terén ku skládke je zamokrený. Nakoľko pôvodca skládky nebol zistený, skládka bude zlikvidovaná na náklady mesta Senica.

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!