Mesto Senica
  • SK
Titulka   >  Spravodajstvo
publikované: 06.05.2021 - 14:32  //  aktualizácia: 07.05.2021 - 09:52  //  zobrazené: 1007

Cyklodopravné trasy Senica – odovzdanie stavby

Dnes (6. mája) senická radnica odovzdala stavbu projektu Cyklodopravné trasy Senica - I. etapa realizátorskej firme, ktoru je stavebná spoločnosť Swietelsky-Slovakia spol. s r. o. V rámci projektu bude v meste Senica vybudovaných celkom 5,604 kilometra nových cyklistických komunikácií, vrátane dvoch lávok cez miestne toky.

Mesto Senica avizovalo realizáciu projektu Cyklodopravné trasy Senica – I. etapa začiatkom roku 2019, kedy bolo úspešné a získalo z výzvy IROP nenávratné finančné prostriedky (NFP) vo výške 1 406 571,11 eura. 

„Úspech so žiadosťou o NFP sme oznámili ešte v marci 2019, odvtedy sme na projekte intenzívne pracovali po administratívnej stránke. Po komplikovanom procese hodnotenia žiadosti, kontrole verejných obstarávaní a ďalších prác, ktoré občan nevidí, som veľmi rád, že sa začne v uliciach Senice projekt realizovať,“ konštatoval primátor Senice Martin Džačovský.

Realizáciou projektu Cyklodopravné trasy Senica – I. etapa  vznikne súvislá cyklotrasa naprieč mestom, ktorá prepojí Dlhú ulicu, Vajanského ulicu, Námestie oslobodenia, Hurbanovu ulicu a v parku popri rieke Teplica sa pri kúpalisku napojí na už existujúcu cyklotrasu vedúcu na Kunovskú priehradu. Na túto tepnu bude napojená aj Mudrochova ulica smerom k poliklinike a celá Sotinská ulica od kruhovej križovatky po napojenie na cyklotrasu do Kunova z tejto ulice. 

Realizátorom stavby je spoločnosť Swietelsky-Slovakia spol. s r. o. Tá sa podľa zmluvy zaviazala zrealizovať práce za 301 dní, ale ako predpokladá jej obchodný riaditeľ Juraj Marko, radi by ich ukončili v predstihu ešte do začiatku tejto zimy: „Všetko záleží na počasí a drobných detailoch stavby, ale veríme že by sme to mali zvládnuť. Objednali sme si vytyčovanie sietí a začíname v tento piatok (7. mája) s vytýčením vodovodov a ďalších sietí – stále hovoríme o príprave na realizáciu diela. Spolu s dopravným inšpektorátom v Senici si budeme odsúhlasovať jednotlivé úseky, aby boli dopravné obmedzenia pre občanov primerané. Stavebné práce budeme realizovať súbežne na niekoľkých úsekoch. Naša pobočka mostárov zo Žiliny nastúpi na lávky koncom mája spoločne s realizovaním celého úseku smer Kunov - Sotinská ulica. Začiatok prác bude na ulici pri priemyselnom parku pri spoločnosti Arcelor na Kasárenskej ulici a postupne prejdeme na Dlhú ulicu pri gymnáziu. Úseky pri centrálnom mestskom parku na Sadovej ulici a pri Námestí oslobodenia sú naplánované na mesiac jún. Pevne verím, že spoločnými silami to zvládneme a budeme stavbu schopní odovzdať do konca roku 2021 do zimného obdobia.“

Projekt počíta aj s inštaláciou dvadsiatich kusov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry, ako sú stojany na bicykle, prístrešky, servisné stojany a pri vjazde na súčasnú cyklotrasu pri kúpalisku budú vybudované odpočívadlá. Na autobusovej stanici v Senici pribudnú dve uzamykateľné stanice Bike&ride. Zrealizovaných bude aj šesť prvkov na tzv. upokojenie dopravy ako pešia zóna, spomaľovacie vankúše, zdvihnuté plochy priechodov, či zdvihnutá plocha križovatky, čím sa má zabezpečiť zvýšenie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky.

O harmonograme prác bude senická radnica verejnosť informovať postupne. „Občania však budú musieť rátať s určitými obmedzeniami, nakoľko bude mesto Senica nasledujúce mesiace zaťažené stavebnými prácami. Prosíme preto všetkých o zhovievavosť a trpezlivosť. Verím však, že výsledok tejto investície bude stáť za to a po jeho realizácii sa pohyb cyklistov po meste stane bezpečnejším a jednoduchším,“ uviedol pred začatím prác primátor Martin Džačovský. 

V súčasnosti ukončujeme prípravné práce k vydaniu stavebného povolenia na úseku na Železničnej ulici, ktorým prepojíme železničnú stanicu s celým mestom a zároveň by sme chceli na konci úseku pri železničnej stanici vybudovať Bike&ride stanicu, čo je uzamykateľný prístrešok pre 100 bicyklov,“ načrtol plány mesta projektový manažér Ľuboš Hazucha z Mestského úradu v Senici. Na realizáciu tohto zámeru by mesto chcelo získať prostriedky z pripravovaných výziev na rozvoj cyklodopravy v mestách zaťažených dopravou. „Zároveň pokračujú aj projektové práce na druhej etape budovania cyklodopravných trás, v rámci ktorej by sa na hlavnú sieť cyklotrás z prvej etapy mali napojiť cyklodopravnými trasami základné školy, mestskú časť Čáčov, ako aj obchodná zóna Family Centrum vrátane IBV. Druhá fáza sa momentálne nachádza v štádiu spracovanej dokumentácia pre územné rozhodnutie, v súčasnosti prebieha získavanie súhlasov vlastníkov a stanovísk dotknutých orgánov, aby sme mohli následne začať územné konanie,“ spresňuje ďalšie plány do budúcnosti rozširovania cyklodopravných trás v meste Senica Ľuboš Hazucha z MsÚ Senica. 

V oblasti cyklodopravy pracuje senická samospráva aj na vytvorení efektívnejšej alternatívy dopravy pomocou systému zdieľaných bicyklov. Na tzv. bikesharing má samospráva spracovanú štúdiu realizovateľnosti. Cieľom realizácie tohto projektu je začleniť cyklistickú dopravu ako plnohodnotný spôsob prepravy v rámci mesta, zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky, podporiť trvalo udržateľnú mobilitu v rámci mesta a zvyšovať kvalitu života.

 

FOTOGALÉRIA

PRÍLOHY

SE2

(pdf - 21.71 MB)
SE1

(pdf - 19.05 MB)

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!