Skip Navigation or Skip to Content
Titulka   >  MESTO   >  MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 04.08.2023 - 13:48  //  aktualizácia: 04.08.2023 - 13:49  //  zobrazené: 358

Deratizácia mestského obvodu č. 4

predkladateľ: Mgr. Branislav Grimm

Interpelácia podaná na 4. MsZ:

 

Interpelácia:

Občania obvodu upozorňujú na zvýšený výskyt potkanov pri stojiskách kontajnerov i v samotných bytových jednotiek. Mesto Senica vykoná mimoriadnu deratizáciu obvodu č. 4  a v akom časovom horizonte?

 

Odpoveď:

Pretože sme zaznamenali upozornenie obyvateľov na výskyt potkanov v okolí  bytového domu  702, objednali sme lokálne vykonanie deratizácie v okolí bytových domov 701, 702 a 1377 (DSS), kde je výskyt hlodavcov hlásený pravidelne. Deratizačné práce boli vykonané 21.6.2023. Mesto Senica nezabezpečuje deratizačné práce v bytových domoch, to je povinnosť správcu bytového domu. Je potrebné uviesť, že k bytovým domom prináležia i kanalizačné šachty, ktoré podľa informácií získaných z BVS a.s. sú v správe správca domu. Výskyt potkanov je zaznamenávaný hlavne v okolí kanalizačných šácht, ktoré sú porušené a tak si hlodavce vytvárajú chodbičky spájajúce povrch terénu s kanalizačnou sieťou (napr. šachta pred bytovým domom č. 702). Z tohto dôvodu sme v novembri 2022 oslovili Službyt spol. s r.o s požiadavkou, aby zabezpečil opravu šachty, no list ostal bez reakcie. Pokiaľ nebudú šachty opravené, tento stav bude pretrvávať.

Taktiež sme oslovili vedenie Domova sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, aby apelovali na svojich klientov, aby nevykladali potraviny v okolí zariadenia, nakoľko tým podporujú zvýšený výskyt a nežiaduce množenie potkanov.

K zlepšeniu situácie môže čiastočne prispieť i disciplinovanosť občanov - aby odpad z kuchýň zo svojich domácností triedili a vkladali do  hnedých nádob určených pre zber biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov.

NOVINKY E-MAILOM

NOVÉ INFORMÁCIE, ČO SA PRIPRAVUJE, ČO SA UDIALO NA VÁŠ E-MAIL, PRIHLÁSTE SA UŽ DNES!